Izpiti in mesečni izpitni roki

IZPITNI ROKI ZA VPISANE V POKLICNI TEČAJ

Udeleženke_ci lahko izpite opravljate:

  • na predmetnih izpitnih rokih: vsako šolsko leto sta razpisana najmanj dva predmetna izpitna roka, in sicer prvi rok po predavanjih, drugi rok pa v mesecu maju,
  • v času mesečnih izpitnih rokov.

Predmetni izpitni roki so razpisani v eAsistentu, nanje pa se udeleženke_ci izobraževanja odraslih prijavite preko eAsistenta do roka, zapisanega v eAsistentu, če pa do eAsistenta nimate (več) dostopa, pa se morate na izpit prijaviti pri organizatorju izobraževanja odraslih najkasneje 2 dneva pred izpitom (razen če ni v posameznem obdobju določeno drugače).

MESEČNI IZPITNI ROKI ZA UDELEŽENCE IN UDELEŽENKE IZOBRAŽEVANJA

Spodaj je tabela, v kateri so zapisana obdobja mesečnih izpitnih rokov, maksimalno število izpitov, ki jih lahko v posameznem roku opravljate ter zadnji rok za prijavo na izpitni rok. Na mesečni izpitni rok se prijavite po elektronski pošti pri organizatorju izobraževanja odraslih.

V primeru, da je udeleženka_ec prijavljen na izpit, a k izpitu ne bo pristopil_a, se mora obvezno pravočasno odjaviti od izpita. Pravočasna odjava od izpita je vsaj en dan pred izpitom. V primeru, da se udeleženka_ec ne odjavi pravočasno, se šteje, da je k izpitu pristopil_a. Večkratno nepravočasno prijavljanje ali odjavljanje od izpitov se udeleženki_cu zaračuna po veljavnem ceniku.

IZPITNA OBDOBJA V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Mesec Termin Zadnji rok za prijavo Rok za obveščanje o razporeditvi na izpite Največje število izpitov posameznega
Oktober 2022 17.–20. oktober 12. oktober 13. oktober 2 izpita
November 2022 21. –24. november 16. november 17. november 2 izpita
December 2022 19.–22. december 14. december 15. december 2 izpita
Januar 2023 23.–26. januar 18. januar 19. januar 2 izpita
Februar 2023 13.–16. februar 2. februar 3. februar 2 izpita
Marec 2023 20.–23. marec 15. marec 16. marec 2 izpita
April 2023 17.–20. april 12. april 13. april 2 izpita
Maj 2023* 3.–19. maj 24. april 25. april 12 izpitov (2. predmetni izpitni rok)
Junij 2023 19.–22. junij 14. junij 15. junij 2 izpita
Julij 2023 /// /// /// ///
Avgust 2023*** 17–18. avgust 5. julij (!) 6. julij 1 izpita
September 2023 18.–21. september 13. september 14. september 2 izpita

* Maj je mesec predmetnih izpitnih rokov. Na posamezne izpite se udeleženci in udeleženke PTO22 prijavljajo preko eAsistenta, do 24. aprila 2023, ostali udeleženci in udeleženke pa pri organizatorju izobraževanja odraslih prav tako do 24. aprila 2023. Pri razporeditvi izpitov je upoštevan rok za odjavo od poklicne mature (23. maj 2023)

** V avgustu lahko udeleženci in udeleženke opravljajo samo pisne izpite. Rok je praviloma namenjen prijavljenim na jesenski rok poklicne mature 2023, izjemoma pa tudi drugim udeležencem in udeleženkam v dogovoru z organizatorjem izobraževanja odraslih. V tem izpitnem roku lahko udeleženec oziroma udeleženka opravlja en izpit. Zaradi pravočasne priprave izpitnega gradiva je rok za prijavo na izpite v avgustu 5. julij 2023.  Pri razporeditvi izpitov je upoštevan rok za odjavo od poklicne mature (19. avgust 2023)

 

 

 

 

 

Dostopnost