Izpiti in mesečni izpitni roki

IZPITNI ROKI ZA VPISANE V POKLICNI TEČAJ

Udeleženke_ci lahko izpite opravljate:

  • na predmetnih izpitnih rokih: vsako šolsko leto sta razpisana najmanj dva predmetna izpitna roka, in sicer prvi rok po predavanjih, drugi rok pa v mesecu maju,
  • v času mesečnih izpitnih rokov.

Predmetni izpitni roki so razpisani v eAsistentu, nanje pa se udeleženke_ci izobraževanja odraslih prijavite preko eAsistenta do roka, zapisanega v eAsistentu, če pa do eAsistenta nimate (več) dostopa, pa se morate na izpit prijaviti pri organizatorju izobraževanja odraslih najkasneje 2 dneva pred izpitom (razen če ni v posameznem obdobju določeno drugače).

MESEČNI IZPITNI ROKI ZA UDELEŽENCE IN UDELEŽENKE IZOBRAŽEVANJA

Spodaj je tabela, v kateri so zapisana obdobja mesečnih izpitnih rokov, maksimalno število izpitov, ki jih lahko v posameznem roku opravljate ter zadnji rok za prijavo na izpitni rok. Na mesečni izpitni rok se prijavite po elektronski pošti pri organizatorju izobraževanja odraslih.

V primeru, da je udeleženka_ec prijavljen na izpit, a k izpitu ne bo pristopil_a, se mora obvezno pravočasno odjaviti od izpita. Pravočasna odjava od izpita je vsaj en dan pred izpitom. V primeru, da se udeleženka_ec ne odjavi pravočasno, se šteje, da je k izpitu pristopil_a. Večkratno nepravočasno prijavljanje ali odjavljanje od izpitov se udeleženki_cu zaračuna po veljavnem ceniku.

IZPITNA OBDOBJA V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Mesec Termin Zadnji rok za

prijavo

Rok za obveščanje o razporeditvi na izpite Največje število izpitov posameznega
Oktober 2021 18.–21. oktober 13. oktober 14. oktober 3 izpiti
November 2021 22. –25. november 17. november 18. november 3 izpiti
December 2021 20.–23. december 15. december 16. december 3 izpiti
Januar 2022 24.–27. januar* 19. januar 20. januar 3 izpiti
Februar 2022 14.–17. februar 9. februar 10. februar 3 izpiti
Marec 2022 21.–24. marec 16. marec 17. marec 3 izpiti
April 2022 19.–21. april 13. april 14. april 2 izpita
Maj 2022** 3.–20. maj 25. april 26. april 12 izpitov (2. predmetni izpitni rok)
Junij 2022 20.–23. junij 15. junij 16. junij 3 izpiti
Julij 2022 /// /// /// ///
Avgust 2022*** 17–18. avgust 6. julij (!) 7. julij 2 izpita
September 2022 19.–22. september 14. september 15. september 3 izpiti

* Pri razporeditvi izpitov je upoštevan rok za odjavo od poklicne mature (28. januar 2022)

** Maj je mesec predmetnih izpitnih rokov. Na posamezne izpite se udeleženke_ci PTO21 prijavljajo preko eAsistenta, do 25. aprila 2022, ostale_i udeleženke_ci pa pri organizatorju izobraževanja odraslih prav tako do 25. aprila 2022. Pri razporeditvi izpitov je upoštevan rok za odjavo od poklicne mature (24. maj 2022)

*** V avgustu lahko udeleženke_ci opravljajo samo pisne izpite. Rok je praviloma namenjen prijavljenim na jesenski rok poklicne mature 2022, izjemoma pa tudi drugim udeleženkam_cem v dogovoru z organizatorjem izobraževanja odraslih. Zaradi pravočasne priprave izpitnega gradiva je rok za prijavo na izpite v avgustu 6. julij 2022.  Pri razporeditvi izpitov je upoštevan rok za odjavo od poklicne mature (20. avgust 2022)

 

 

 

Accessibility