Izpiti in mesečni izpitni roki

IZPITNI ROKI ZA VPISANE V POKLICNI TEČAJ

Izpitni roki za posamezne strokovne module bodo razpisani v eAsistentu. Za datume posameznih izpitov se udeleženci PT na predavanjih dogovorite s profesorjem. Navodila za prijavo si lahko preberete tukaj.

 

REDNI MESEČNI IZPITNI ROKI ZA NADALJNJE UDELEŽENCE IZOBRAŽEVANJA – vpisane v preteklih leti

Spodaj je tabela, v kateri so zapisana obdobja mesečnih izpitnih rokov, maksimalno število izpitov, ki jih lahko v posameznem roku opravljate ter zadnji rok za prijavo na izpitni rok. Prijavite se na fizični prijavnici (dobite jo pod zavihkom dokumenti – bodisi jo prinesete, pošljete ali skenirate – dostavite jo Alešu Zobcu). Na prijavnico natančno napišite ime strokovnega modula (torej tudi za kateri del znotraj strokovnega modula gre). Predhodna prijava je obvezna, saj le tako lahko zagotovim prostor in ustrezno izpitno gradivo.

V primeru, da je udeleženec prijavljen na izpit, a k izpitu ne bo pristopil, se mora obvezno pravočasno odjaviti od izpita. Pravočasna odjava od izpita je vsaj 24 ur pred izpitom. V primeru, da se udeleženec ne odjavi pravočasno, se šteje, da je k izpitu pristopil. Večkratno nepravočasno prijavljanje ali odjavljanje od izpitov se udeležencu zaračuna po veljavnem ceniku.

IZPITNA OBDOBJA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

Mesec Termin Zadnji rok za prijavo na izpite Maksimalno število izpitov posameznega udeleženca/udeleženke
Oktober 2018 22. in 25. oktober 17. oktober 2 izpita
November 2018 19.–22. november 14. november 4 izpiti
December 2018 17.–20. december 12. december 4 izpiti
Januar 2019 21.–24. januar 16. januar 4 izpiti
Februar 2019 18.–21. februar 13. februar 4 izpiti
Marec 2019 11.–14. marec 6. marec 4 izpiti
April 2019 15.–18. april 10. april 4 izpiti
Maj 2019 6.–23. maj 3 delovne dneve pred izpitom** 12 izpitov (redni izpitni rok)
Junij 2019 24.–27. junij 19. junij 3 izpiti
Julij 2019 /// /// ///
Avgust 2019 16.–19. avgust 12. avgust 2 izpita*
September 2019 16.–19. september 11. september 4 izpiti