Izpiti in mesečni izpitni roki

IZPITNI ROKI ZA VPISANE V POKLICNI TEČAJ

Udeleženke_ci lahko izpite opravljate:

  • na predmetnih izpitnih rokih: vsako šolsko leto sta razpisana najmanj dva predmetna izpitna roka, in sicer prvi rok po predavanjih, drugi rok pa v mesecu maju,
  • v času mesečnih izpitnih rokov.

Predmetni izpitni roki so razpisani v eAsistentu, nanje pa se udeleženke_ci izobraževanja odraslih prijavite preko eAsistenta do roka, zapisanega v eAsistentu, če pa do eAsistenta nimate (več) dostopa, pa se morate na izpit prijaviti pri organizatorju izobraževanja odraslih najkasneje 2 dneva pred izpitom (razen če ni v posameznem obdobju določeno drugače).

MESEČNI IZPITNI ROKI ZA UDELEŽENCE IN UDELEŽENKE IZOBRAŽEVANJA

Spodaj je tabela, v kateri so zapisana obdobja mesečnih izpitnih rokov, maksimalno število izpitov, ki jih lahko v posameznem roku opravljate ter zadnji rok za prijavo na izpitni rok. Na mesečni izpitni rok se prijavite po elektronski pošti pri organizatorju izobraževanja odraslih.

V primeru, da je udeleženka_ec prijavljen na izpit, a k izpitu ne bo pristopil_a, se mora obvezno pravočasno odjaviti od izpita. Pravočasna odjava od izpita je vsaj en dan pred izpitom. V primeru, da se udeleženka_ec ne odjavi pravočasno, se šteje, da je k izpitu pristopil_a. Večkratno nepravočasno prijavljanje ali odjavljanje od izpitov se udeleženki_cu zaračuna po veljavnem ceniku.

IZPITNA OBDOBJA V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Mesec Izpitno obdobje Zadnji rok za prijavo Rok za obveščanje o razporeditvi na izpite Število izpitov, ki jih je mogoče opravljati
Oktober 2023 23.– 25.
oktober
19. oktober 20. oktober 2 izpita
November 2023 20. – 22. november 16. november 17. november 2 izpita
December 2023 18.– 20. december 14. december 15. december 2 izpita
Januar 2024 22.– 24.
januar
18. januar 19. januar 2 izpita
Februar 2024 26. – 28.
februar
15. februar 16. februar 2 izpita
Marec 2024 25. – 27.
marec
21. marec 22. marec 2 izpita
April 2024

 

15. – 17.
april
11. april 12. april 2 izpita
Maj 2024* 6. – 21.
maj
25. april 26. april 2. predmetni izpitni rok –
12 izpitov
Junij 2024 17. – 19.
junij
13. junij 14. junij 2 izpita
Julij 2024 /// /// /// ///
Avgust 2024*** 13. – 14.
avgust
4. julij (!) 5. julij 1 izpit
September 2024 16. – 18.
september
12. september 13. september 2 izpita

* Maj je mesec predmetnih izpitnih rokov. Na posamezne izpite se udeleženci in udeleženke PTO22 prijavljajo preko eAsistenta, do 24. aprila 2023, ostali udeleženci in udeleženke pa pri organizatorju izobraževanja odraslih prav tako do 24. aprila 2023. Pri razporeditvi izpitov je upoštevan rok za odjavo od poklicne mature (23. maj 2023)

** V avgustu lahko udeleženci in udeleženke opravljajo samo pisne izpite. Rok je praviloma namenjen prijavljenim na jesenski rok poklicne mature 2023, izjemoma pa tudi drugim udeležencem in udeleženkam v dogovoru z organizatorjem izobraževanja odraslih. V tem izpitnem roku lahko udeleženec oziroma udeleženka opravlja en izpit. Zaradi pravočasne priprave izpitnega gradiva je rok za prijavo na izpite v avgustu 5. julij 2023.  Pri razporeditvi izpitov je upoštevan rok za odjavo od poklicne mature (19. avgust 2023)

 

 

 

 

 

Dostopnost