Izpiti in mesečni izpitni roki

IZPITNI ROKI ZA VPISANE V POKLICNI TEČAJ

Udeleženci in udeleženke lahko izpite opravljate:

  • na predmetnih izpitnih rokih: vsako šolsko leto sta razpisana najmanj dva predmetna izpitna roka, in sicer prvi rok po predavanjih, drugi rok pa v mesecu maju,
  • v času mesečnih izpitnih rokov.

Predmetni izpitni roki so razpisani v eAsistentu, nanje pa se udeleženci in udeleženke izobraževanja odraslih prijavite preko eAsistenta do roka, zapisanega v eAsistentu, če pa do eAsistenta nimate (več) dostopa, pa se morate na izpit prijaviti pri organizatorju izobraževanja odraslih najkasneje 2 dneva pred izpitom.

MESEČNI IZPITNI ROKI ZA UDELEŽENCE IN UDELEŽENKE IZOBRAŽEVANJA

Spodaj je tabela, v kateri so zapisana obdobja mesečnih izpitnih rokov, maksimalno število izpitov, ki jih lahko v posameznem roku opravljate ter zadnji rok za prijavo na izpitni rok. Na mesečni izpitni rok se prijavite po elektronski pošti pri organizatorju izobraževanja odraslih.

V primeru, da je udeleženka oziroma udeleženec prijavljen na izpit, a k izpitu ne bo pristopil, se mora obvezno pravočasno odjaviti od izpita. Pravočasna odjava od izpita je vsaj en dan pred izpitom. V primeru, da se udeleženka oz. udeleženec ne odjavi pravočasno, se šteje, da je k izpitu pristopil. Večkratno nepravočasno prijavljanje ali odjavljanje od izpitov se udeležencu oz. udeleženki zaračuna po veljavnem ceniku.

IZPITNA OBDOBJA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Mesec Termin Zadnji rok za

prijavo na izpite

Rok za obveščanje prijavljenih o razporeditvi na izpite Maksimalno število izpitov posameznega udeleženca/udeleženke
Oktober 2020 19.–22. oktober 14. oktober 15. oktober 3 izpiti
November 2020 23. –26. november 18. november 19. november 3 izpiti
December 2020 21.–23. december 16. december 17. december 3 izpiti
Januar 2021 25.–27. januar* 20. januar 21. januar 3 izpiti
Februar 2021 15.–18. februar 10. februar 11. februar 3 izpiti
Marec 2021 22.–25. marec 17. marec 18. marec 3 izpiti
April 2021 19.–22. april 14. april 15. april 3 izpiti
Maj 2021** 3.–21. maj 2 delovna dneva pred izpitom / 12 izpitov (2. predmetni izpitni rok)
Junij 2021 21.–23. junij 16. junij 17. junij 3 izpiti
Julij 2021 /// /// /// ///
Avgust 2021*** 18–19. avgust 7. julij (!) 8. julij 2 izpita
September 2021 20.–23. september 15. september 16. september 3. izpiti

* Pri razporeditvi izpitov je upoštevan rok za odjavo od poklicne mature (28. januar 2021)

** Maj je mesec predmetnih izpitnih rokov. Na posamezne izpite se udeleženci in udeleženke PTO20 prijavljajo preko eAsistenta najkasneje 2 delovna dneva pred posameznim izpitom, ostali udeleženci in udeleženke pa pri organizatorju izobraževanja odraslih, praviloma do 23. 4. 2020. Pri razporeditvi izpitov v maju je upoštevan rok za odjavo od poklicne mature (25. maj 2021)

*** V avgustu lahko udeleženci in udeleženke opravljajo samo pisne izpite. Rok je praviloma namenjen prijavljenim na jesenski rok poklicne mature 2021, izjemoma pa tudi drugim udeležencem in udeleženkam. Zaradi pravočasne priprave izpitnega gradiva je rok za prijavo na izpite v avgustu že v juliju! Pri razporeditvi izpitov je upoštevan rok za odjavo od poklicne mature (20. avgust 2021)

 

 

Dostopnost