Vpis

INFORMATIVNI DAN za vpis v šolsko leto 2020/2021

Informativni dan, ko vam bomo na šoli predstavili možnosti izobraževanja odraslih na naši šoli, bo v četrtek, 10. septembra 2020, v popoldanskih urah.

POGOJI ZA VPIS:

Trajanje izobraževanja določimo z osebnim izobraževalnim načrtom. Program je primeren za vse, ki imajo uspešno zaključeno osnovno šolo, nižjo poklicno šolo, triletno srednjo poklicno šolo ali nedokončano 4-letno srednjo šolo.

Na podlagi dokazil (spričevala in predmetniki dosedanjega izobraževanja) se za vsakega udeleženca naredi individualni izobraževalni načrt v katerem so opredeljeni predmeti, ki jih udeleženec mora opraviti za dokončanje 4-letnega izobraževalnega programa gimnazija.

Kandidati morajo pred vpisomv izobraževalni program umetniška gimnazija: plesna smer – sodobni ples uspešno opraviti preizkus plesne nadarjenosti. Preizkus plesne nadarjenosti obsega: plesno vajo (vodi jo plesni pedagog in je namenjena ocenitvi osnovnega plesno-tehničnega predznanja), predstavitev kratke kompozicije ali koreografije brez glasbene spremljave, ki jo pripravi kandidat sam in naj traja približno 2 minuti (z njo se preverja sposobnost interpretacije) in krajšo improvizacijo, ki jo pripravi kandidat na preizkusu po navodilih komisije (z njo se ugotavlja stopnja lastne ustvarjalnosti).

POSTOPEK VPISA

Rok za oddajo prijave za vpis je 17. 9. 2020. Prijava se nahaja tukaj – prijava za vpis, 2020-2021 – oz. prijavite se lahko na obrazcu DZS št. 1,20. Prijavo izpolnite, priložite fotokopije dokazil in pošljete na naslov:

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana,

Kardeljeva ploščad 28A,

1000 Ljubljana

»IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH«

 

Za vse dodatne informacije glede vpisa, poteka  izobraževanja ali opravljanja poklica lahko pokličete na telefon: 01 /56-51-717; pošljete e-mail na: izobrazevanje.odraslih@svsgugl.si, ali se predhodno dogovorite za osebni obisk.

 

 

 

Accessibility