Vpis

VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 ter INFORMATIVNI DAN

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija tudi v šolskem letu 2022/2023 razpisuje vpisna mesta v izobraževanju odraslih za sledeče programe:

  • umetniška gimnazija – smer gledališče in film (5 mest),
  • umetniška gimnazija – smer sodobni ples (5 mest).

Informativni dan v izobraževanju odraslih bo potekal v ponedeljek, 12. septembra 2022. Informativni dan se bo začel predvidoma ob 16.30 in bo potekal pred šolo na Kardeljevi ploščadi 16. Zbirno mesto je pred šolo.

Informativno gradivo je dostopno tukaj (klik).

Prijave v vse programe izobraževanja odraslih  izobraževanje odraslih sprejemamo do vključno 16. septembra 2022, če pa se razpisana mesta do zapisnega roka ne bodo zapolnila, pa tudi kasneje. Prijavi priložite dokumente, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis v želeni program. Za aktualne informacije o stanju prijav pokličite organizatorja izobraževanja odraslih oziroma se nanj obrnite po elektronski pošti.

Vpis novih udeležencev in udeleženk izobraževanja odraslih bo potekal predvidoma od 21. septembra do 30. septembra 2022. Vpis bo predvidoma potekal v elektronski obliki.

Prijavo, ki je dostopna tukaj (klik), pošljite po pošti na naslov šole – Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 LJUBLJANA -, lahko pa jo tudi skenirate in pošljete po elektronski pošti na izobrazevanje.odraslih@svsgugl.si.

Udeleženci in udeleženke izobraževanja odraslih, ki želite, da komisija za priznavanje predhodno pridobljenega znanja ugotovi, ali vam lahko prizna formalno pridobljeno znanje (denimo izpiti iz študija) ali neformalno pridobljeno znanje (študentsko delo v vrtcu na delovnem mestu vzgojiteljice_a predšolskih otrok – pomočnice_ka vzgojiteljice_a), prijavi OBVEZNO priložite tudi vlogo za priznavanje predhodno pridobljenega znanja. Vlogi priložite ustrezna dokazila. Vloga je dostopna tukaj (klik).

URADNE URE ZA INFORMACIJE O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

​Za individualne termine se prosim predhodno dogovorite preko telefona ali e-pošte. Organizator izobraževanja odraslih je Aleš Zobec. Dosegljiv je na telefonu 01 56 51 717 ali po elektronski pošti izobrazevanje.odraslih@svsgugl.si.
Dostopnost