Zaključek izobraževanja

Udeleženec izobraževanja odraslih zaključi umetniško gimnazijo: plesna smer – sodobni ples, ko uspešno opravi vse izpite in maturo. Matura predstavlja pogoj za vpis v študijske programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Maturitetni izpit je sestavljen iz slovenščine, matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov. Na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana omogočamo pripravo na maturo iz splošno-izobraževalnih predmetov v šolskem letu 2014/2015: nemščina, španščina, francoščina, kemija, fizika,  geografija, zgodovina, sociologija, psihologija, sodobni ples in teorija in zgodovina drame in gledališče.

 

Accessibility