Zaključek izobraževanja

Z uspešnim dokončanjem izobraževanja v naših izobraževalnih programih za odrasle pridobite srednjo strokovno izobrazbo iz predšolske vzgoje in naziv vzgojitelj predšolskih otrok, s čimer se lahko v vrtcu zaposlite na delovnem mestu pomočnik vzgojitelja ali vzgojitelj.

POGOJI ZA DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za dokončanje izobraževanja po programu predšolska vzgoja:

– uspešno zaključen 4. letnik,

– opravljene vse obveznosti po programu,

– uspešno opravljena poklicna matura,

– poravnane finančne obveznosti.

POKLICNA MATURA

Poklicna matura obsega:

1. predmet: pisni in ustni izpit iz slovenščine,

2. predmet: pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskega otroka,

3. predmet: pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika,

4. predmet: izpitni nastop in zagovor.

Če imajo kandidati že opravljeno maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit (pred uvedbo poklicne mature za V. stopnjo izobrazbe), se jim na njihovo željo pri poklicni maturi priznata 1. in 3. predmet, sicer pa lahko ta dva predmeta ponovno opravljajo pri poklicni maturi.

NAZIV PO KONČANEM PROGRAMU

Po uspešno opravljeni poklicni maturi udeleženec pridobi naziv vzgojitelj predšolskih otrok / vzgojiteljica predšolskih otrok.

S tem se lahko zaposli v vrtcu kot pomočnik/pomočnica diplomiranega vzgojitelja/ vzgojiteljice predšolskih otrok ali nadaljuje šolanje.

KAKO SE LAHKO KOT BODOČI DIPLOMANT ZAPOSLITE V VRTCU KOT VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK?

Posebno pozornost velja nameniti spremembi Pravilnika o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (Ur. l. št. 92/2012; Ur. l. št. 98/2012):

5. člen

1. Vzgojitelj predšolskih otrok

Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko, kdor je končal:

– visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje,

– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolska vzgoja,

– magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje in poučevanje ali zgodnje učenje.

 

Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor je končal:

– univerzitetni študijski program in si pridobil strokovni naslov profesor,

– univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,

– visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program socialno delo,

– magistrski študijski program druge stopnje in si pridobil strokovni naslov magister profesor,

– magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,

– magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino

in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka te točke študijskega programa za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje ni potrebno opravljati tistemu, ki je pridobil srednjo strokovno izobrazbo iz predšolske vzgoje.

 

Več informacij o poklicni maturi na SVŠGUGL najdete tukaj.

 

 

 

Dostopnost