Zaključek izobraževanja

Udeleženec oziroma udeleženka izobraževanja odraslih zaključi gimnazijo, ko uspešno opravi vse izpite in maturo. Matura predstavlja pogoj za vpis v študijske programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Matura je sestavljena iz slovenščine, matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov. Na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana omogočamo pripravo na maturo iz različnih splošno-izobraževalnih predmetov.

Dostopnost