Zaposleni

ravnatelj: Alojz Pluško

pomočnica ravnatelja: Petra Vignjevič Kovjanić

poslovna sekretarka: Klavdija Jerebič

računovodkinja: Majda Plečnik

administratorka – knjigovodkinja: Petra Plečnik

vzdrževalec učne tehnologije: Borut Laznik

svetovalne delavke:  Jana Hafner in Mojca Zupan (stavba A), Bernarda Nemec (stavba B)

organizator izobraževanja odraslih: Aleš Zobec

knjižničarka:  Katarina Jesih Šterbenc

hišnik: Bojan Grilj