Zaposleni

ravnatelj: Alojz Pluško

pomočnici ravnatelja: Petra Vignjevič Kovjanić, Maja Delak

poslovna sekretarka: Monika Golob (nadomešča Klavdijo Jerebič)

računovodkinja: Majda Plečnik

administratorka – knjigovodkinja: Petra Plečnik

vzdrževalec učne tehnologije: Borut Laznik

svetovalne delavke:  Jana Hafner in Mojca Zupan (stavba A), Bernarda Nemec in Maja Šorli (stavba B)

organizator izobraževanja odraslih: Aleš Zobec

knjižničarka:  Katarina Jesih Šterbenc

hišnik: Bojan Grilj

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Tatjana Novak (tatjana.novak@guest.arnes.si)

 

 

 

Dostopnost