Zaposleni

ravnatelj: Petra Vignjevič Kovjanić

pomočnik ravnatelja: Vinko Plevnik

pomočnica ravnatelja: Petra Pikalo

tajnica: Monika Golob

računovodkinja: Majda Plečnik

administratorka – knjigovodkinja: Petra Plečnik

vzdrževalec učne tehnologije: Borut Laznik

svetovalne delavke:  Jana Hafner in Mojca Zupan (stavba A), Bernarda Nemec, Vita Ornik in Maja Šorli (stavba B)

organizatorka izobraževanja odraslih: Mojca Trilar

knjižničarka:  Katarina Jesih Šterbenc

hišnik: Bojan Grilj

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Tatjana Novak (tatjana.novak@guest.arnes.si)

 

 

 

Dostopnost