Zaposleni

ravnatelj: Alojz Pluško

pomočnica ravnatelja: Petra Vignjevič Kovjanić

poslovna sekretarka: Slađana Jakopović

računovodkinja: Majda Plečnik

administratorka – knjigovodkinja: Petra Plečnik

vzdrževalec učne tehnologije: Borut Laznik

svetovalne delavke:  Jana Hafner, Klara Vrbnjak, Mojca Zupan

organizator izobraževanja odraslih: Aleš Zobec

knjižničarka: Tatjana Vučko

hišnik: Bojan Grilj

čistilka: Ljubica Kozlevčar

spremljevalec gibalno oviranih dijakov: Borut Drolka