Zaposleni

ravnatelj: Alojz Pluško

pomočnica ravnatelja: Petra Vignjevič Kovjanić

učitelji

poslovna sekretarka: Nataša Zupančič

računovodkinja: Majda Plečnik

administratorka – knjigovodkinja: Petra Plečnik

vzdrževalec učne tehnologije: Borut Laznik

svetovalni delavki: Cvetka Novak, Jana Hafner

organizatorica izobraževanja odraslih: Jana Hafner

knjižničarka: Tatjana Vučko

hišnik: Bojan Grilj

čistilka: Ljubica Kozlevčar

spremljevalec gibalno oviranih dijakov: Dušan Bohinc