Prilagoditve

Šola prilagodi šolske obveznosti dijaku v skladu s Pravilnikom o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Uradni list RS, št. 30/18), ki začne veljati 1. septembra 2018 in je objavljen na spletni strani šole.

Dijaku, ki mu šola lahko prilagodi obveznosti, pravica do prilagoditev lahko miruje ali preneha v skladu z 6. in 7. členom Pravilnikom o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Uradni list RS, št. 30/18), ki začne veljati 1. septembra 2018 in je objavljen na spletni strani šole.

Obrazec za pridobitev statusa in ostalih prilagoditev šolskih obveznosti

Prosnja-za-zamudo-in-predcasen-odhod-dijaka-vozaca

Dostopnost