Cena in plačilo

Cena malice in višina subvencije v šolskem letu 2023/24

  • cena malice znaša 3,60 evra,
  • za prejemnika 70% subvencije 1,08 evra,
  • za prejemnika 40% subvencije 2,16 evra.

PLAČILO:

Ob koncu obračunskega obdobja (meseca) prejmejo starši na dom položnico za ustrezno število obrokov in ustrezno vrsto subvencije (praviloma do 15. v naslednjem mesecu). Ročni vnos prevzetih obrokov, ko je dijak pozabil doma dijaško izkaznico, se izvede praviloma prvi delovni dan v mesecu (za pretekli mesec), prav tako tudi prisotnost izven šole – športni dnevi ipd. Reklamacije obrokov so možne do 8. v mesecu za pretekli mesec. Reklamacije sprejemamo le v pisni obliki na e-mail: petra.plecnik@svsgugl.si.

 

Če starši niso plačali stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se dijaku začasno onemogoči prejemanje šolske prehrane do plačila zaostalih obveznosti. Pred tem se vročita staršem obvestilo in opomin.
DRUGE INFORMACIJE V ZVEZI S PREHRANO

 

Dokumente, ki  v zvezi s prehrano spadajo na področje Ministrstva za zdravje, lahko najdete na spletni strani Ministrstva  za  zdravje.

 
Dostopnost