Koledar » ERASMUS+ mobilnost dijakov in dijakinj 2. in 3. letnika PV (Valencia)

28.10.2023 - 11.11.2023

Naša šola je ponosna članica Erasmus+ skupnosti, preko katere smo v preteklih letih na mednarodno mobilnost v tujino odpeljali že več kot 150 dijakov in dijakinj.

Osnovna izhodišča našega Erasmus+ projekta so spoznavanje različnih sistemov predšolske vzgoje, spodbujanje in razvijanje medkulturne zavesti, poglabljanje in razširjanje strokovnih znanj in kompetenc ter spodbujanje inovativnosti pri bodočem strokovnem delu, izboljšanje samozavestne komunikacije in strokovnega jezika v tujem jeziku, izboljšanje digitalnih kompetenc ter nenazadnje krepitev občutka samozavesti, samostojnosti in osebne zrelosti.

Dijaki in dijakinje se bodo v tujini seznanjali z nacionalnim sistemom predšolske vzgoje ter opravljali praktično usposabljanje v lokalnih vrtcih. Stroški prevoza, bivanja in prehrane bodo pokriti s strani sredstev, ki smo jih dobili za izvedbo projekta, zato udeležba na projektu za dijaka oziroma dijakinjo ne pomeni večje finančne obremenitve.

Skupina 6 dijakov in dijakinj 2. in 3. letnika, bo opravljala mednarodno mobilnost v Španiji (Valencia) v oktobru 2023.

 
Dostopnost