Koledar » Praktični del mature iz zgodovine – pisna naloga

01.03.2018 - 01.03.2018

Spoštovani maturantje iz predmeta zgodovina,

v četrtek, 1. 3. 2018 ob 8.00 v učilnici B003 na Kardeljevi ploščadi 28a, pišete še drugi del praktičnega dela (notranji del izpita) zgodovina na maturi, in sicer pisno nalogo (10 točk). Pri pisni nalogi se ocenjuje kandidatovo razumevanje zgodovinskih virov, njihova razčlemba in oblikovanje ter interpretiranje zaključkov, narejenih na podlagi zgodovinskega vira in predznanja.

Mentor: Petra Vignjevič K.

 
Dostopnost