Koledar » Roditeljski sestanki – 1. letniki (razpored)

13.09.2016 - 13.09.2016

Spoštovani starši,

v torek, 13. 9. 2016, bodo potekali prvi roditeljski sestanki za starše dijakov 1. letnika po razporedu na Kardeljevi ploščadi 28a.

Predšolska vzgoja (1A, 1B, 1C, 1D) ob 17.00 v gledališko plesni dvorani.

Gimnazija in umetniška gimnazija (1E, 1F, 1G, 1H) ob 17. 45 v gledališko plesni dvorani.

V prvem delu bo skupni sestanek z g. ravnateljem in svetovalno službo, nato nadaljujete v učilnicah po razporedu.

Dnevni red:

  1. Predmetniki in učitelji.
  2. Sodelovanje s šolo, E-asistent in spletna stran šole.
  3. Šolski red.
  4. Pravilnik o ocenjevanju znanja.
  5. Publikacija in šolski koledar.
  6. Razno.

Razpored roditeljskih sestankov, 13. 9. 2016

 
Dostopnost