Koledar » Sestanek sveta staršev, ob 16.00, na daljavo

17.05.2021 - 17.05.2021

Spoštovani starši, predstavniki oddelkov,

vabimo vas na 3. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021, ki bo v ponedeljek, 17. 5. 2021, ob 16. uri preko videokonference ZOOM (povezavo ste prejeli po e-pošti in je zapisana v vabilu):

Dnevni red:

  1. Volitve članov sveta šole
  2. Potrditev delovnih zvezkov in drugih gradiv za šolsko leto 2021/22
  3. Izvajanje pouka v letošnjem šolskem letu – evalvacija dela
  4. Razno

Prosim vas, da se seje zanesljivo udeležite. Vašo udeležbo potrdite oz. sporočite morebitno odsotnost v tajništvo šole, na tel. št. 01/56 51 751 ali po elektronski pošti: tajnistvo@svsgugl.si, do petka, 14. 5. 2021, do 13.00.

 

 
Dostopnost