Koledar » Sestanek sveta staršev v B006, ob 17.00

16.05.2024 - 16.05.2024

Spoštovani člani sveta staršev.

 

Vabimo Vas na 2. sejo Sveta staršev ŠVSGUGL  , ki bo v četrtek,  16. 0 5. 2024, ob 17. uri, na Kardeljevi ploščadi 28 a, 1000 Ljubljana, učilnica B006.

 

Prosimo vas, da se seje zanesljivo udeležite in potrdite vašo udeležbo oz. sporočite morebitno odsotnost na elektronski naslov: tajnistvo@svsgugl.si do srede, 15. 5. 2024, do 15. ure.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Monika Golob

Tajništvo SVŠGUGL

01 565 17 51

 
Dostopnost