Koledar » Seznanitev kandidatov z uspehom na splošni maturi 2020

13.07.2020

Spoštovani!

Vabimo vas na podelitev spričeval in seznanitev z rezultati spomladanskega roka splošne mature 2020, ki bo v ponedeljek, 13. julija 2020, na lokaciji Kardeljeva ploščad 28a po naslednjem razporedu:

  • ob 11.00 za 4. E razred v učilnici B 002,
  • ob 11.15 za 4. F razred v predavalnici B 003,
  • ob 11.30 za 4. G razred v učilnici B 006,
  • ob 11.45 za 4. H razred v učilnici B 004 in
  • ob 12.00 za ostale kandidate v predavalnici B 003.

Če se podelitve ne morete udeležiti, lahko vaše dokumente prevzame druga oseba z vašim pooblastilom in s svojim osebnim dokumentom. Na pooblastilu morajo biti vaši podatki, podatki pooblaščene osebe (tudi vrsta in številka osebnega dokumenta, s katerim bo ta prevzela vaše spričevalo in obvestilo o uspehu) ter izjava, da to osebo pooblaščate za prevzem vaših dokumentov. Spričevalo lahko osebno prevzamete tudi po podelitvi v tajništvu na Kardeljevi ploščadi 28a – v času uradnih ur.

Informacij o uspehu po telefonu ne dajemo.

Na podelitev pridite tudi v primeru, da boste neuspešni pri enem ali več predmetih, saj boste lahko takrat oddali prijavo na popravni izpit oz. prijavo na maturo v jesenskem izpitnem roku 2020 (rok za prijavo je 14. 7. 2020). Obrazce za prijavo najdete na spletni strani: https://www.svsgugl.si/za-dijake/splosna-matura/obrazci-za-prijavo/

 
Accessibility