Koledar » Seznanitev z uspehom pri poklicni maturi ob 10.00 v GPD

05.07.2019 - 05.07.2019

Vabimo vas na seznanitev z rezultati spomladanskega roka poklicne mature 2019 in podelitev spričeval, ki bo v petek, 5. julija 2019, ob 10.00, v gledališko-plesni dvorani.
Če se podelitve ne morete udeležiti, lahko vaše dokumente prevzame druga oseba z vašim pooblastilom in s svojim osebnim dokumentom. Na pooblastilu morajo biti vaši podatki, podatki pooblaščene osebe (tudi vrsta in številka osebnega dokumenta, s katerim bo ta prevzela vaše spričevalo) ter izjava, da to osebo pooblaščate za prevzem vaših dokumentov.

Med 8. julijem 2019 in 16. julijem 2019 lahko dokumente prevzamete v tajništvu za poklicno maturo (B001, Kardeljeva ploščad 28a) vsak delovni dan med 11.00 in 12.00.

Po 16. juliju 2019 lahko dokumente prevzamete v tajništvu na Kardeljevi ploščadi 28a (B032) v času uradnih ur, ki bodo objavljene na spletni strani šole.

Informacij o uspehu po telefonu ali po elektronski pošti ne dajemo.

 
Dostopnost