Koledar » Sodelovanje s PeF

05.04.2023 - 06.04.2023

Naša šola je k sodelovanju povabila študente Pedagoške fakultete v Ljubljani, ker želimo vam, dijakom, ponuditi zanimive delavnice, ki bodo popestrile vaše ure DSP.

Delavnice bodo vodili študenti specialne in rehabilitacijske pedagogike (SRP), vsebina delavnic pa se bo nanašala na področja, ki vplivajo na vaš učni uspeh in kvaliteto vašega vsakdanjega življenja. Spoznavali boste in razmišljali o tem:

  • kako si organizirati čas pred, med in po učenju (kako načrtovati čas, da bo smiselno zajel vaše šolske in izvenšolske obveznosti);
  • kako se uspešno (na)učiti (kako/na kakšen način se trenutno učite in katere smernice vam lahko pomagajo, da bo to učenje (še bolj) učinkovito);
  • kako se nagraditi ob uspehu in vztrajati ob neuspehu.

Delavnice se bodo izvedle v dveh srečanjih po 2 šolski uri, v več skupinah. Vsa srečanja bodo potekala na stavbi A (učilnica 211 in 213) po razporedu TUKAJ

Tistim, ki boste to želeli, se bo udeležba na teh srečanjih štela v ure IND/OIV.

 

 
Dostopnost