Novice » Jesenski rok splošne mature 2015

15.07.2015

JESENSKI ROK 2015
Datumi:
• 19. avgust 2015 (objava individualnega razporeda za opravljanje maturitetnih izpitov na oglasni deski – pritličje na Kardeljevi ploščadi 28a)
• 20. avgust 2015 (rok za pisno odjavo)
• 24. avgust 2015 (pisni izpit iz slovenščine)
• 25. avgust 2015 (pisni izpit iz matematike)
• 26. – 29. avgust (tuji jeziki in izbirni predmeti – razpored za pisni del je objavljen na oglasni deski v pritličju na Kardeljevi ploščadi 28a)
• 24. avgusta do 2. septembra 2015 (čas ustnih izpitov)
Razpored za ustne izpite je objavljen na oglasni deski v pritličju na Kardeljevi ploščadi 28a.
• 2. september 2015 (kandidati se seznanijo s točkami, doseženimi pri praktičnem delu izpita na spletni strani http://matura.ric.si ali na šoli pri tajnici splošne mature v tajništvu B101 – vpogled v točke – spletna stran – je možen do 9. septembra 2015)
• 16. september 2015 (rezultati splošne mature – vpogled možen na spletni strani http://matura.ric.si s šifro in EMŠO številko)

 
Dostopnost