Novice » Obvestilo o omejitvi in postopku vpisa v redni Poklicni tečaj (za mladino)

19.09.2013

V redni Poklicni tečaj – program Predšolska vzgoja se je za šolsko leto 2013/14 na razpisanih 34 mest prijavilo 69 kandidatov. Svet šole je sprejel sklep o omejitvi vpisa, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pa soglaša s tem sklepom. Vsi kandidati bodo do 23. 9. 2013 s tem obvestilom tudi pisno obveščeni.

Merila za izbiro kandidatov ob omejitvi vpisa so:

a) pri kandidatih, ki so zaključili 4. letnik gimnazije ali programa srednjega strok. izobraževanja: seštevek zaključnih ocen 3. in 4. letnika iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika ter oceni splošnega učnega uspeha;

b) pri kandidatih, ki so zaključili 2. letnik programa poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI):

seštevek zaključnih ocen 1. in 2. letnika iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika ter oceni splošnega učnega uspeha.

Če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, pridobljenih iz ocen splošnega učnega uspeha in zaključnih ocen prvega tujega jezika v zadnjih dveh letih srednje šole.

Na podlagi navedenih meril smo izvedli izbirni postopek (na spodnji meji se je razvrstilo 8 kandidatov z istim številom točk). Spodnja meja za vpis je 24 točk (in hkrati najmanj 13 točk iz ocen splošnega učnega uspeha in zaključnih ocen prvega tujega jezika).

Seznam sprejetih kandidatov, ki so dosegli dovolj točk, je objavljen na oglasni deski pred sobo 226 v 2. nadstropju.

Sprejeti kandidati bodo za vpis morali predložiti (na vpogled):

– originalni spričevali 3. in 4. letnika gimnazije ali programa srednjega strok. izobraževanja,

– kandidati, ki so končali poklicno-tehn. izobraževanje (PTI) pa originalni spričevali 1. in 2. letnika PTI.

 

VPIS sprejetih kandidatov bo v četrtek, 26. 09. 2013, v sobi 226 (2. nadstr.), po naslednjem razporedu:

– kandidati s priimkom na črke: A do vključno M ………… . od 8. do 9. ure,

– kandidati s priimkom na črke: O do vključno P ….……….. od 9. do 9. 45,

– kandidati s priimkom na črke: R do vključno Ž ….……….. od 9. 45. do 10.30.

Sprejeti kandidati, ki bodo z originalnimi spričevali dokazali, da so dosegli dovolj točk, bodo vpisani. Prejeli bodo urnik, predmetnik ter podrobna navodila o poteku poklicnega tečaja. Začetek pouka bo v torek, 1. 10. 2013.

Vsi, ki ste dosegli premalo točk in niste sprejeti v redni poklicni tečaj, imate še do 25. 9. 2013 možnost vpisa v poklicni tečaj Predšolska vzgoja v okviru izobraževanja odraslih na naši šoli. Več informacij si lahko preberete na šolski spletni strani: www.svsgl.si.

 

 
Dostopnost