Novice » Podelitev spričeval – jesenski rok poklicne mature

01.09.2014

Podelitev spričeval – jesenski rok poklicne mature 2014

Vabimo vas na podelitev spričeval in seznanitev z rezultati jesenskega roka poklicne mature 2014, ki bo v ponedeljek, 8. septembra 2014, ob 10.15, v učilnici B003 na Kardeljevi ploščadi 28a (tj. lokacija, kjer je potekala matura).

Če se podelitve ne morete udeležiti, lahko vaše dokumente prevzame druga oseba z vašim pooblastilom in svojim osebnim dokumentom. Na pooblastilu morajo biti vaši podatki, podatki pooblaščene osebe (tudi vrsta in številka osebnega dokumenta, s katerim bo ta prevzela vaše spričevalo in obvestilo o uspehu) ter izjava, da to osebo pooblaščate za prevzem vaših dokumentov. Spričevalo lahko prevzamete tudi po podelitvi v tajništvu na Kardeljevi ploščadi 16 – v času uradnih ur.

Informacij o uspehu po telefonu ne dajemo.

 
Dostopnost