Novice » SPLOŠNA MATURA – podelitev spričeval

03.07.2014

PODELITEV SPRIČEVAL SPLOŠNA MATURA
Podelitev spričeval splošne mature bo v ponedeljek, 14. julija 2014 ob 11. uri v učilnici B003. Spričevalo prevzame dijak osebno. Če se podelitve ne morete udeležiti, lahko vaše dokumente prevzame druga oseba z vašim pooblastilom in svojim osebnim dokumentom. Na pooblastilu morajo biti vaši podatki, podatki pooblaščene osebe (tudi vrsta in številka osebnega dokumenta, s katerim bo ta prevzela vaše spričevalo in obvestilo o uspehu) ter izjava, da to osebo pooblaščate za prevzem vaših dokumentov.
Spričevalo lahko prevzamete tudi po podelitvi v tajništvu na Kardeljevi ploščadi 28a (14. in 15. 7) oz. v tajništvu na Kardeljevi ploščadi 16 od srede, 16. 7. 2014 dalje, v času uradnih ur (9.00–12.00).
V času od 28. 7. 2014 do 15. 8. 2014 je šola zaprta, zato lahko spričavala dvignete po 18. 8. 2014.
Informacij o uspehu po telefonu ne dajemo.
Vsi, ki maturo želite opravljati v jesenskem roku (prvo opravljanje/popravni izpit/izpit za izboljšanje ocene), se morate prijaviti najpozneje do 15. julija 2014 z ustreznim obrazcem, ki je objavljen na spletni strani šole/splošnamatura/obrazci.

 

 
Dostopnost