Novice » Predmetni izpiti – izboljševanje končne ocene – 4. letnik

26.05.2014

Dijaki 4. letnikov,

zadnji rok za prijavo k izboljševanju končne ocene enega predmeta , ki bo potekalo v sredo 28. maja 2014, je  petek, 23. maja 2014.

Prijavite se v tajništvu na Kardeljevi ploščadi 16a, na prijavo obvezno navedite razred.

Pri določitvi končne ocene predmeta se upošteva boljša ocena.

Izpit bo potekal pisno in ustno, 28. maja 2014, po razporedu. Pisni del – ob 8. 20 v B006, ustni del – razpored.

Predmetni izpiti, 28. maj 2014 – razpored

Pomočnica ravnatelja
Petra Vignjevič K.

 
Dostopnost