Novice » Splošna matura – jesenski rok 2014

17.07.2014

Kandidati,

splošna matura v jesenskem roku 2014 se začne 25. avgusta 2014 (slovenščina – ob 9. uri). Bodite pozorni na koledar splošne mature, ki je objavljen na naši spletni strani pod splošna matura. Individulani razpored opravljanja maturitetnih izpitov bo dostavil Državni izpitni center 20. avgusta 2014. Po tem datumu bo objavljen ustni razpored izpitov na Kardeljevi ploščadi 28a, kjer bo tudi potekala matura 2014.

 

 
Dostopnost