Novice » Vpis v 1. letnik – stanje prijav na dan 4. 4. 2016

08.04.2016

Število prijavljenih kandidatov za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2016/17:

–  program Predšolska vzgoja: 139 kandidatov (112 mest – 4 oddelki),
–  program Gimnazija: 31 kandidatov (razpisanih 56 mest – 2 oddelka), šola predlaga           zmanjšanje mest na en oddelek (28 mest),
–  program Umetniška gimnazija: dramsko-gledališka smer: 61 kandidatov                             (razpisanih 28 mest), šola predlaga povečanje mest na dva oddelka (56 mest),
–  program Umetniška gimnazija, plesna smer: modul B – sodobni ples: 21 kandidatov (28     mest).

Prijavljene kandidate smo razvrstili od najboljšega do najslabšega glede na število doseženih  točk (ocen) v 7. in 8. razredu devetletke (največje možno število točk je 120). Manjkajo še ocene 9. razreda.
Trenutno bi bilo mejno število točk za program Predšolska vzgoja glede na do sedaj znane ocene 83 točk. Podatek naj služi kot orientacija za presojo o možnostih kandidatov za sprejem v primeru omejitve vpisa oziroma za prenos prijave na drugo srednjo šolo.

Prenos prijav je možen do 26. 4. 2016 med 11.30 in 14. uro
ali po predhodnem telefonskem dogovoru (tel.: 01/ 5651 719, 01/5651 739):

– dvig prijave: starši osebno v sobi 226 v 2. nadstropju;
– prenos prijave na našo šolo
: prijavo oddate v sobi 226 ali v tajništvu (soba 220);
lahko pa jo pošljete po pošti (s priporočeno pošiljko).

Do 6. 6. 2016 bodo vsi prijavljeni učenci pisno obveščeni o poteku vpisa in morebitni omejitvi vpisa.

Če bo število prijavljenih v določen program po zaključenem prenosu prijav (26. 4.) presegalo število prostih mest, bo svet šole v soglasju z ministrom za izobraževanje, znanost in šport sprejel sklep o omejitvi vpisa.
Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Skupaj lahko kandidat pridobi največ 175 točk. V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, bomo samo pri teh učencih (s soglasjem staršev) opravili izbiro na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

 
Dostopnost