Novice » Vpis v 1. letnik – šolsko leto 2015/16, stanje prijav 17. 4. 2015

09.04.2015

Stanje prijav na dan 17. 4. 2015

 

Za vpis v 1. letnik je za šolsko leto 2015/16 prijavljenih:

–  v program Predšolska vzgoja: 147 kandidatov (112 prostih mest),

–  v program Gimnazija: 36 kandidatov (56 prostih mest),

–  v program Umetniška gimnazija: dramsko-gledališka smer: 41 kandidatov (28 prostih mest),

–  v program Umetniška gimnazija, plesna smer: modul B – sodobni ples: 17 kandidatov (28 mest).

Prijavljene kandidate smo razvrstili od najboljšega do najslabšega glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke (največje možno število točk je 120). Manjkajo še ocene 9. razreda. Razpored na dan 17. 4. 2015 je na dveh programih, kjer število prijavljenih presega število prostih mest, sledeč:

 

• program Predšolska vzgoja:
– prvih 18 mest zasedajo kandidati, ki imajo od 120 do 110 točk,
– od 19. do 55. mesta imajo kandidati od 109 do 100 točk,
– od 56. do 85. mesta imajo kandidati od 99 do 95 točk,
– od 86. do 103. mesta imajo kandidati od 94 do 90 točk,
– od 104. do 112. mesta imajo kandidati od 89 do 86 točk,
– od 113. do 118. mesta imajo kandidati od 85 do 83 točk,
– od 119. do 128. mesta imajo kandidati od 82 do 80 točk,
– ostali kandidati imajo manj kot 80 točk.

• program Umetniška gimnazija: dramsko-gledališka smer:
– prvih 18 mest zasedajo kandidati, ki imajo od 120 do 110 točk,
– od 19. do 22. mesta imajo kandidati od 109 do 107 točk,
– od 23. in 27. mesta imajo kandidati 106 točk,
– na 28. in 29. mestu imata kandidata 105 točk,
– na 30. mestu ima kandidat 104 točke,
– od 31. do 35. mesta imajo kandidati 102 ali 101 točko,
– od 36. do 38. mesta imajo kandidati od 98 do 96 točk,
– ostali trije kandidati imajo manj kot 96 točk.

 

Prenos prijav je možen do 24. 4. 2015 med 11.30 in 14. uro ali po predhodnem telefonskem dogovoru (tel.: 01/56-51-719, 01/56-51-739):
dvig prijave: starši osebno v sobi 226 v 2. nadstropju;
prenos prijave na našo šolo: prijavo oddate v sobi 226 ali v tajništvu (soba 220);
lahko pa nam jo pošljete po pošti (s priporočeno pošiljko).

Do 3. 6. 2015 bodo vsi prijavljeni učenci pisno obveščeni o poteku vpisa in morebitni omejitvi vpisa.

Za dodatne informacije v zvezi z vpisom se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo, Cvetka Novak (tel. 56-51-719, el. pošta: cvetka.novak@guest.arnes.si.) in Jana Hafner (tel.: 56-51-739; el.pošta: jana.hafner@svsgl.si)

 
Dostopnost