Novice » Zimski rok poklicne mature

02.02.2014

Zimski rok poklicne mature:

pisni izpiti zimskega roka poklicne mature so v celoti prestavljeni na naslednji teden.

10. 2. 2014 – slovenščina

11. 2. 2014 – matematika in angleščina

12. 2. 2014 – vzgoja predšolskega otroka
Vselej se začnejo ob 9.00, v šoli pa bodite najmanj pol ure prej.
Na oglasni deski pred učilnico 228 bodo objavljeni izpitni prostori in prostor za garderobo, kamor lahko odložite vse, česar ne smete odnesti v izpitni prostor (vse, razen vode, dovoljenih pripomočkov in osebnega dokumenta).
Razpored za ustne izpite je objavljen na oglasni deski in v spletni učilnici.
Ura pristopa k izpitu je čas, ko morate biti pripravljeni na izpit, ne pa nujno čas, ko vstopite v izpitni prostor.

Ustni izpiti bodo potekali po razporedu od 6. 2. 2014. Bodite pozorni na spremembe razporeda ustnih izpitov, ki bo objavljen na oglasni deski in v spletni učilnici “poklicna matura”.
Na oglasni deski bo objavljen prostor izpita.

 
Dostopnost