Okrožnice » Delavnice in predavanje – 1H, 2H, 3H, 4H – 27. 9. 2017

22.09.2017

PREDAVANJE – na temo »Energije«, tema plesne produkcije v šolskem letu 2017/18
Datum: sreda, 27. 9. 2017
Kraj: SVŠGL , Plesno-gledališki center (GPD, PDV, BDV)
Ura: 8.00h – 14.30h
Udeleženci: dijaki/dijakinje 1.h, 2.h, 3.h, 4.h
Prisotni profesorji: Andreja Kopač, Maja Delak, Nataša Tovirac, Andreja Podrzavnik, Dušan Teropšič, Aja Zupanec, Tina Dobaj, Sinja Ožbolt, Špela Repar, Urška Vohar, Petra Pikalo, Vita Osojnik
Pomoč pri tehniki: Matjaž Predanič, Marko Levičnik

PROGRAM:
• 8.00h – 9.30h – UVOD (skupinsko ogrevanje)
Profesorica Nataša Tovirac bo vodila uvodno ogrevanje za vse dijake. Skozi specifične vaje, jih bo popeljala do boljšega čutenja in ozaveščanja notranjih telesnih energij.
• 9.40h – 10.10h – MALICA
*10.15h – 11.30h – PREDAVANJE DR. ANDREJA DETELA
»FIZIKA PLESA«
Doktor Andrej Detela bo v predavanju, namenjeno posebej dijakom in dijakinjam SVŠGL (kot uvod v plesno produkcijo na temo: Energija) predstavil nekaj fizikalnih izhodišč pojmov, s katerimi se ves čas ukvarja in srečuje tudi sodobni ples. Le s to pomembno razliko – da jih bo predstavil iz povsem znanstvenega, fizikalnega stališča. V svojem predavanju se bo najprej navezal na opredelitev SILE, nato na definicijo ENERGIJE, nadaljeval s tremi vrstami energije, prešel na opredelitev MOČI in na koncu sklenil s svojim pionirskim delom SINTROPIJA (v relaciji na pojem entropije). Na koncu predavanja bo dovolj časa za pogovor in vprašanja.
Pripravite se!
_________
Knjiga fizika Andreja Detele »Sintropija« je izjemno delo izkušenega raziskovalca z natančnimi izračuni in formulami, ki v svetu naravoslovne znanosti odpira nove horizonte. Je delo, ki zajema v znanem in splošno sprejetem ter nas varno vodi v področja, ki so današnji znanosti (še) nedostopna in tuja, celo zanikana. In ravno s tem izraža pravi, nedogmatski raziskovalni duh, ki ga marsikje v sodobni znanosti zelo pogrešamo. Toda čeprav je prav znanstvenost nedvomno prva odlika tega dela, nikakor ni omejeno samo na znanost, temveč v svojem drugem delu precej razširja te okvire. Posega v sfere spoznanja, zavesti, filozofije, modrosti. Dotakne se tudi umetnosti. S tem zopet pokaže, kakšna naj bi bila znanstvena misel prihodnosti: odprta v svet duha, ne samo materije in matematike. Deluje torej tudi kot svojevrsten svetilnik za bodoči znanstveni razvoj. Razvoj, ki ga bo morala označevati poglobljenost in odgovornost, tore prežetost z etiko. Knjiga je za znanost in za ves svet prelomno delo. Detela v njej z matematično natančnostjo in s poetično občutljivostjo jasno preseže zakon entropije, zakon degradacije in razpada, s tem pa dokaže, da stvarstvo v temelju deluje, živi in se razvija drugače, kot smo mislili do zdaj. Temelj zakona sintropije je samoorganizacija narave.
_______________
Andrej Detela je teoretski fizik in tudi svetovno priznani inovator za robotiko ter za električne avtomobile nove generacije … Zna pet tujih jezikov, že dve leti se navdušeno uči sanskrt. V različnih delovnih vlogah (z Inštitutom Jožef Štefan ali pa kar po svoje) je potoval po Indiji, Avstraliji, Japonski … Povsod je radovedno in kritično spoznaval zgodovinska in sodobna družbena dogajanja ter jih povezoval z znanostjo-umetnostjo-filozofijo-duhovnostjo. Je tudi izvrsten pisatelj (prva izdaja popotnih dnevnikov Sanje v vzhodni sobi je bila razprodana v dveh mesecih), predvsem in najgloblje pa je samosvoja umetniška, pesniška duša – skupaj z vsemi velikani, inovatorji človeštva.

• 11.30h – 12.15h – SKUPINSKA IMPROVIZACIJA
Skupinska improvizacija se navezuje na teoretsko predavanje g. Detela. Da povežemo teorijo in prakso ter pripravimo dijake na samostojno ustvarjanje, ki sledi.

• 12.15h – 13.00h – DELO V SKUPINAH
Dijake razdelimo v deset (po letnikih) mešanih skupin. Vsaka skupina dobi določeno nalogo, za katero ima eno šolsko uro časa. Samostojno ustvarijo krajše koreografije.

• 13.00h – 14.30h – PREDSTAVITEV IN REFLEKSIJA
Dijaki prikažejo ustvarjene koreografije. Po skupinah reflektirajo koliko in na kakšen način je določeni skupini uspelo zastavljeno nalogo uspešno izpeljati.

 

 
Dostopnost