Okrožnice » Dvig učbenikov v ponedeljek 3.9.2018 in v torek 4.9.2018

31.08.2018

Obveščamo vas, da lahko dobite učbenike iz šolskega učbeniškega sklada za naslednje šolsko leto po naslednjem razporedu:

V ponedeljek 3.9.2018  od 9.00 do 10.30 1. letniki in od 11.30 do 14.00 2. in 3. letniki predšolska vzgoja.

V torek 4.9.2018 2., 3. in 4. letniki gimnazije in umetniške gimnazije in 4. letnik predšolske vzgoje od 7.30 do 11.00 in od 12.00 do 14.00.

Učbenike dobite v stavbi B (Kardeljeva ploščad 28a), v kleti.

Učbenike prevzamete, če ste vrnili vse učbenike za šolsko leto 2017/2018 in v celoti poravnali vse obveznosti do šole!

Vsi, ki učbenikov niste naročili in bi si jih želeli izposoditi iz učbeniškega sklada, se oglasite v šolski knjižnici 11.9.2018, v času uradnih ur.

Za dodatne informacije v zvezi z dvigom učbenikov se obrnite na knjižničarko Tatjano Vučko na mail tatjana.vucko@svsgl.si ali telefon (01) 5651 736. Za dodatne informacije v zvezi s plačilom obveznosti do šole se obrnite na računovodstvo na mail majda.plecnik@svsgl.si ali telefon (01) 5651 718.

 
Dostopnost