Okrožnice » Dvig učbenikov za šolsko leto 2018/2019

22.08.2018

Obveščamo vas, da lahko dobite učbenike iz šolskega učbeniškega sklada za naslednje šolsko leto po naslednjem razporedu:

v ponedeljek 27.8.2018 3. letniki:
od 8.15 do 9.00 gimnazija (3.e)
od 9.00 do 11.00 umetniška gimnazija (3.f, 3.g in 3.h)
od 12.00 do 15.00 predšolska vzgoja (3.a, 3.b, 3.c in 3.d)

v torek 28.8.2018 2. letniki:
od 8.00 do 8.45 gimnazija (2.e)
od 8.45 do 11.00 umetniška gimnazija (2.f, 2.g in 2.h)
od 12.00 do 15.00 predšolska vzgoja (2.a, 2.b, 2.c in 2.d)

v četrtek 30.8.2018 1. letniki:
od 8.00 do 9.00 gimnazija (1.e)
od 9.00 do 11.00 umetniška gimnazija (1.f, 1.g in 1.h)
od 12.00 do 15.00 predšolska vzgoja (1.a, 1.b, 1.c in 1.d)

v petek 31.8.2018 4. letniki:
od 8.00 do 9.30 gimnazija (4.e in 4.f)
od 9.30 do 11.00 umetniška gimnazija (4.g in 4.h)
od 12.00 do 15.00 predšolska vzgoja (4.a, 4.b, 4.c in 4.d)

Učbenike dobite v stavbi B (Kardeljeva ploščad 28a), v kleti.

Učbenike prevzamete, če ste vrnili vse učbenike za šolsko leto 2017/2018 in v celoti poravnali vse obveznosti do šole!
Če učbenikov ne morete prevzeti v tem času, jih lahko dobite 3.9.2018, od 8.00 do 14.00, v kleti v stavbi B. V sredo 29.8.2018 dvig učbenikov zaradi odsotnosti knjižničarke ni možen.

Vsi, ki učbenikov niste naročili in bi si jih želeli izposoditi iz učbeniškega sklada, se oglasite v šolski knjižnici 11.9.2018, v času uradnih ur.

Za dodatne informacije v zvezi z dvigom učbenikov se obrnite na knjižničarko Tatjano Vučko na mail tatjana.vucko@svsgl.si ali telefon (01) 5651 736. Za dodatne informacije v zvezi s plačilom obveznosti do šole se obrnite na računovodstvo na mail majda.plecnik@svsgl.si ali telefon (01) 5651 718.

 
Dostopnost