Okrožnice » Ekobralna značka

15.12.2016

Letos bo na naši šoli potekala EKOBRALNA ZNAČKA. Še vedno se lahko prijavite v šolski knjižnici pri knjižničarki Tatjani Vučko ali po elektronski pošti tatjana.vucko@svsgl.si.

Prebrali bomo 3 knjige.

Prva knjiga, ki jo bomo prebrali je Potovanje do reke morja avtorice Eve Ibbotson.

Ostali dve knjigi si sami izberete iz seznama, ki je v knjižnici.

Za sodelovanje pri bralni znački se vam prizna 15 ur OIV.

 
Dostopnost