Okrožnice » Ekskurzija – 3. ABC

10.04.2015

Dijakinje in dijaki 3. letnika predšolske vzgoje,

 

kot ste že bili seznanjeni, boste v torek, 14. aprila, odšli na strokovno ekskurzijo in se praktično seznanili z delom izbranih institucij za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

3. A bo odšel v Radovljico – zbor ob 7.35 pred vhodom 5 v Stožicah. Obiskali boste Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica. Organizirana bo vodena predstavitev institucije in hospitacije. Po obisku institucije si bomo še ogledali Lectarski muzej, pred odhodom pa boste imeli tudi nekaj prostega časa. Predvidoma se boste v Ljubljano vrnili ob 15.00. Spremljevalca sta Aleš Zobec in Jana Hafner.

3. B bo odšel v Vipavo – zbor ob 7.35 pred vhodom 5 v Stožicah. Obiskali boste Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava. Organizirana bo vodena predstavitev institucije z ogledom prostorov in seznanitvijo z delom strokovnih služb. Po obisku si boste vodeno ogledali tudi Vipavo. Pred odhodom pa boste imeli tudi nekaj prostega časa. Predvidoma se boste vrnili ob 15.00. Spremljevalki sta Majda Gruden Eržen in Jasna Potočnik.

3. C bo odšel v Portorož – zbor ob 7.00 pred vhodom 5 v Stožicah. Obiskali boste Center za korekcijo sluha in govora Portorož. Predstavljena vam bo institucija, nato pa boste v manjših skupinah hospitirali pri pouku. Po obisku se boste odpravili v Piran, kjer boste imeli organiziran kratek ogled mesta in pred odhodom še nekaj prostega časa. Predvidoma se boste vrnili v Ljubljano ob 15.00. Spremljevalki sta Mojca Zupan in Maja Krajnc.

 

Preko eAsistenta vam bodo še pred odhodom posredovana navodila za pisanje refleksij. Oddati jih morate čez 1 teden (kdaj točno, vam bo še sporočeno).

 

Ker bo malica ta dan  z vašim soglasjem odpovedana, si sami priskrbite manjši prigrizek.

 

Prosim, spremljajte aktualna obvestila v zvezi z ekskurzijo na spletni strani šole – med okrožnicami.

 

Ekskurzija je obvezna za vse dijakinje in dijake 3. letnika predšolske vzgoje – vaša prisotnost se šteje k uram praktičnega usposabljanja (6 ur). Dijakinje in dijaki lahko v višji letnik napredujete le, če opravite praktično usposabljanje v celoti.

 
Dostopnost