Okrožnice » Ekskurzija v Krapino in Orosavlje (2a, 2b, 2c, 2d – 18. 9. 2019)

16.09.2019

EKSKURZIJA V KRAPINO IN PARK ZNANOSTI V OROSLAVJU

  1. 9. 2019

NAČRT POTI, ki vključuje podatke o

  • ZBORU: 18.9.2019 ob 7.10 uri pred GPD dvorano;
  • URI ODHODA: ob 7.15 min.;
  • Kratko vsebino dela: dijaki si ogledajo muzej Neandertalca v Krapini in Park znanosti v Oroslavju;
  • in predvideno uro PRIHODA pred šolo: med 17. in 18. uro.

Vodji sta Maja Božičnik in Deja Kačič.

 
Dostopnost