Okrožnice » Fotografiranje dijakov 25. 3. 2014

20.03.2014

V torek, 25. 3. 2014, bo potekalo skupinsko fotografiranje razredov v učilnici B002. (PO RAZPOREDU, ki bo objavljen na oglasni deski in na spletni strani šole, pod okrožnicami. Učitelj, ki ima takrat pouk, spremlja razred. Na skupinski fotografiji je prisoten tudi razrednik oziroma namestnik razrednika.

Okrožnici je bil priložen seznam dijakov, na katerega se podpiše tisti, ki bo fotografiji naročil. S podpisom se dijak zaveže k plačilu in prevzemu fotografije.

Podpisan seznam blagajnik odda fotografu pred fotografiranjem.

O terminu in prevzemu fotografij vas bomo pravočasno obvestili.

Cena kompleta slik (resna in vesela), formata 15 x 23 cm v ovitku je 2,50 EUR.

 
Dostopnost