Okrožnice » Informacije Šolska pravila in uporaba prostora A121b

13.10.2014

Spoštovani dijaki,
obveščamo vas, da je Svet šole sprejel dopolnjena Šolska pravila SVŠGL, ki so objavljena na spletni strani šole pod zavihkom »Pravilniki«. Prosimo, da jih ponovno preberete in spoštujete, saj le tako lahko omogočimo uspešno sodelovanje in šolsko klimo, v kateri lahko dosegamo dobre učne rezultate.

Poudarjamo tudi, da se lahko pred poukom oz. v času prostih ur zadržujete v prostoru nekdanje knjižnice v 1. nadstropju na Kardeljevi ploščadi 16. V prostoru sta tudi dva računalnika in zvezek, v katerega se vpišete pred uporabo računalnika.

 
Dostopnost