Okrožnice » Informativni dan – informacija za dijake

20.01.2017

O K R O Ž N I C A

Približuje se informativni dan na srednjih šolah. Takrat skupaj z dijaki predstavimo šolo in programe bodočim dijakom in njihovim staršem. Pri izvedbi informativnega dne ste dijaki nepogrešljivi. Prav vam bodoči dijaki najbolj prisluhnejo. Pričakujemo približno 700 učencev in 400 staršev.

Informativni dan bo letos v petek, 10. 2. ob 9. in 15. uri ter v soboto, 11. 2. ob 9. uri.

Na informativnem dnevu sodelujejo dijaki 1., 2. in 3. letnika.

Vsak dijak obvezno sodeluje: ali v petek (dop. in pop.)  ali v soboto (in je v petek prost).

Lahko sodelujete oba dneva.

Nekateri boste sprejemali bodoče dijake pri vhodu in jih popeljali do določenih učilnic, drugi boste predstavljali posamezne dejavnosti (predmete) ali boste informatorji z učiteljem v razredu. O podrobnostih se dogovorite z učiteljem, pri katerem boste sodelovali.

V stavbi A bomo predstavili program Predšolska vzgoja, v stavbi B pa Gimnazijo in Umetniško gimnazijo. Pripravljen bo potek informativnega dne, ki ga bo potrebno natančno upoštevati. Učence boste ob točno določeni uri peljali na določene dejavnosti.

Za Gimnazijo in  Umetniško gimnazijo bomo v stavbi B predstavili:

 • v 3. nadstr.: splošne informacije v razredih: ob 9. in 15. uri (petek), ob 9. uri (sobota),
 • v 3. nadstr.: Šapa,
 • v 2. nadstr.: tuji jeziki (angl., nem., franc., špan.);
 • v 1. nadstr.: naravoslovje (ke, bio) in ruščina;
 • v pritličju: družboslovje, ŠILA, um. zg., zvočno-glasbena in video – film,
 • na hodnikih bodo predstavitve ob plakatih (ekologija, krožki, …)
 • ob 10.45 predstava v GPD (za dram.-gled. smer) in v plesni dvorani (za plesno smer)

Za Predšolsko vzgojo bomo v stavbi A predstavili po natančnem razporedu:

 • splošne informacije po razredih,
 • odlomke igric, predstavitev glasbe, instrumenta (klavir, kitara), instr. sestav)
 • predstavitev modulov in PUD
 • likovne delavnice,
 • naravoslovje, MOT, TJO in ANG
 • projekt povezave z Anglijo,
 • šport za otroke,
 • povabili jih bomo na preizkušnjo posluha.

Z učitelji se že dogovarjate za sodelovanje pri določeni dejavnosti.

Sestanki z dijaki:

 • v petek, 3. 2., B003, sestanek z dijaki GIM in UM GIM:
 • ob 8. 50 (dijaki spremljevalci),
 • ob 9. 15 ( dijaki informatorji v razredu);
 • v ponedeljek., 6. 2., A229, sestanek z dijaki PREDŠOLSKE V.: 
 • ob 8. 00 (dijaki spremljevalci)
 • ob 8. 30 (dijaki informatorji v razredu).

Malica bo potekala samo v petek od 8. 30 do 11. 00 – za tiste, ki ste nanjo naročeni. Če ne boste malicali, malico pravočasno odjavite.

Dodatne informacije dobite pri Jani Hafner v A218, pri Cvetki Novak v B008 in pri Petri Vignjevič (tajništvo – stavba B).

 
Dostopnost