Okrožnice » Informativni dan – informacije za dijake SVŠGUGL

05.02.2019

O K R O Ž N I C A ZA DIJAKE – INFORMATIVNI DAN 2019 (stavba A in stavba B)

 

Približuje se informativni dan na srednjih šolah. Takrat skupaj z dijaki predstavimo šolo in programe bodočim dijakom in njihovim staršem. Pri izvedbi informativnega dne ste dijaki nepogrešljivi. Prav vam bodoči dijaki najbolj prisluhnejo. Pričakujemo približno 700 učencev in 400 staršev.

 

Informativni dan bo letos v petek, 15. 2. ob 9. in 15. uri ter v soboto, 16. 2. ob 9. uri.

Na informativnem dnevu sodelujejo dijaki 1., 2. in 3. letnika.

Vsak dijak obvezno sodeluje: ali v petek (dop. in pop.)  ali v soboto (in je v petek prost).

Lahko pa sodelujete oba dneva.

 

Nekateri boste sprejemali bodoče dijake pri vhodu in jih popeljali do določenih učilnic, drugi boste predstavljali posamezne dejavnosti (predmete) ali boste informatorji z učiteljem v razredu. Dijakom informatorjem in dijakom spremljevalcem bo podrobna navodila predstavila svetovalna delavka, drugi dijaki se o podrobnostih dogovorite z učiteljem, pri katerem boste sodelovali.

Malica bo potekala samo v petek od 8. 30 do 11. 00 – za tiste, ki ste nanjo naročeni (malico boste prevzeli glede na vaše obveznosti pri informativnem dnevu, v restavraciji Slorest ali DDB). Če boste malicali, se na malico pravočasno prijavite.

Zbor dijakov spremljevalcev in dijakov informatorjev je v petek dopoldne in v soboto ob 7. 45 (pred zbornico A in/ali v knjižnici B se podpišete na seznam, prevzamete ovratni trak in logistiko poteka inf. dni) ter ob 14.00 (petek popoldne). Dijaki, ki sodelujete pri vsebinskih predstavitvah, se boste za uro dogovorili z mentorji.

Dijaki, ki sodelujete na vsebinski predstavitvi z učiteljem informatorjem/mentorjem, pa se ob prihodu podpišete pri tem učitelju.

 

Sestanki z dijaki informatorji (dijaki, ki sodelujete z učiteljem pri splošnih informacijah)

  • stavba A: v četrtek, 7.2. 2019 ob 8.00 v A414
  • stavba B: v četrtek, 7.2. 2019 ob 8.00 v B003

Sestanki z dijaki spremljevalci (dijaki, ki ste razporejeni na hodnikih, za spremstvo)

  • stavba A: v ponedeljek, 11.2. 2019 ob 8.00 v A209 (predavalnica PEF)
  • stavba B: v ponedeljek, 11.2. 2019 ob 8.00 v B003

Dijaki, ki sodelujete z učiteljem/mentorjem pri vsebinski predstavitvi (npr. predstavitev PDO, PUD, NZO, Erasmus+, tuji jeziki, naravoslovje, družboslovje, ITS …) pa imate sestanek z učiteljem po dogovoru.

 

Dodatne informacije dobite pri Jani Hafner v A218, pri Cvetki Novak v B008 in pri Petri Vignjevič (tajništvo – stavba A).

 
Dostopnost