Okrožnice » Informativni dan – informacije za dijake

10.02.2014

INFORMATIVNI  DAN:  v petek, 14. 2. ob 9. in 15. uri, v soboto, 15. 2. ob 9. uri.

Pri predstavitvi naše šole sodelujete vsi dijaki 3. letnika in povabljeni dijaki 1. in 2. letnika.

Nekateri boste informatorji v razredu, drugi pri dejavnostih, ostali boste sprejemali učence pri vratih in jih peljali do razredov po točno določenem vrstnem redu.

Obvezna prisotnost dijakov na informativnem dnevu:

v petek dop. in pop.  ali  v soboto dop..

ZBOR dijakov bo v knjižnici (1. nadstr.) – zjutraj ob 7. 45,  pop. ob 14. 15  

  •  dobite priponko in se podpišete na seznam prisotnosti;
    •   dobite seznam učilnic, ki jih po vrstnem redu polnite;
    •    garderobo odložite v omarice!

Sestanek z dijaki, ki sodelujejo na informativnem dnevu, bo v torek, 11. 2. 2014 v 209:

– ob 12. uri za dijake informatorje,

– ob 13. uri za dijake spremljevalce.

MALICA

Vsi dijaki, ki sodelujete na informativnem dnevu in ste naročeni na malico, boste malicali v petek ali v soboto. Če ne boste malicali, malico pravočasno odjavite!

Malica bo: v petek ob 10.30 do 11.30, v soboto od 10. do 11. ure

Vaša vloga na informativnem dnevu je izjemno pomembna. Mladi pridejo na šolo po osnovne informacije, še bolj pa zato, da vidijo in začutijo, kako se na šoli počutite vi, dijaki. Odgovorite na njihova vprašanja in se spomnite, s kakšnimi pričakovanji ste pred leti prihajali na našo šolo.

Po splošnih informacijah v razredih si bodo učenci ogledali predstavitve dejavnosti, ki so značilne za določen program. Za program predšolska vzgoja bo potekal tudi preizkus posluha, ki bo svetovalne narave.

Po izkušnjah pričakujemo več kot tisoč učencev in njihovih staršev, največ v petek dopoldne.

Dodatne informacije dobite v 226 in 218 pri Cvetki Novak in Jani Hafner.

 

 

 

 

 

 
Dostopnost