Okrožnice » Informativni dan – za dijake SVŠGL

05.02.2015

INFORMATIVNI DAN 2015

Informativna dneva bosta letos potekala v petek, 13. 2. 2015 ob 9. in 15.00 uri in v soboto, 14. 2.2015 ob 9.00 uri.
Pri predstavitvi naše šole sodelujete dijaki 2. in 3. letnika in povabljeni dijaki 1. letnika. Nekateri dijaki boste informatorji v razredu, drugi boste sodelovali pri dejavnostih, ostali boste sprejemali učence in njihove starše pri vhodu ter jih peljali do razredov (po točno določenem vrstnem redu).

Obvezna prisotnost dijakov na informativnem dnevu:
• v petek dopoldan in popoldan ali
• v soboto dopoldan

ZBOR dijakov informatorjev in spremljevalcev bo v stavbi A, in sicer v čitalnici (A121b):
• dopoldan ob 7.45 uri
• popoldan ob 14.00 uri
Podpisali se boste na seznam prisotnosti, dobili boste priponko z imenom, seznam učilnic, ki jih boste po vrstnem redu polnili. Dijaki, ki boste v stavbi A, boste garderobo odložili v omarice, dijaki, ki boste v stavbi B, boste garderobo odložili v učilnico, ki bo temu namenjena.
ZBOR dijakov, ki sodelujejo pri predstavitvah, bodo določili mentorji predstavitev.

MALICA
Vsi dijaki, ki sodelujete na informativnih dnevih in ste naročeni na malico, boste lahko malicali v petek ali v soboto. Če boste malicali, se na malico pravočasno PRIJAVITE. Malica bo v petek od 10.30 do 11.30, v soboto od 10.00 do 11.00.

Vloga dijakov na informativnem dnevu je izjemno pomembna. Učenci pridejo na šolo po osnovne informacije, še bolj pa zato, da vidijo in začutijo, kako se na šoli počutite vi, dijaki. Odgovorite na njihova vprašanja in se spomnite, s kakšnimi pričakovanji ste pred leti na našo šolo prihajali vi.

Po splošnih informacijah v razredih si bodo učenci ogledali predstavitve dejavnosti, ki so značilne za določen program. Za program predšolska vzgoja bo potekal tudi poizkus posluha, ki bo svetovalne narave.

Po izkušnjah pričakujemo več kot 1000 učencev in njihovih staršev, največ v petek dopoldan.

Dodatne informacije dobite v 226 in 218 pri Cvetki Novak in Jani Hafner.

 
Dostopnost