Okrožnice » Informativni dnevi 2020 – okrožnica za dijake 1., 2. in 3. letnika

31.01.2020

O K R O Ž N I C A ZA DIJAKE – INFORMATIVNI DAN 2020 (stavba A in stavba B)

Približuje se informativni dan na srednjih šolah. Takrat skupaj z dijaki predstavimo šolo in programe bodočim dijakom in njihovim staršem. Pri izvedbi informativnega dne ste dijaki nepogrešljivi. Prav vam bodoči dijaki najbolj prisluhnejo. Pričakujemo približno 700 učencev in 400 staršev.

Informativni dan bo letos v petek, 14. 2. ob 9. in 15. uri ter v soboto, 15. 2. ob 9. uri.

Na informativnem dnevu sodelujete dijaki 1., 2. in 3. letnika.

Dijaki 1. in 2. letnika obvezno sodelujete v petek (dop. in pop.)  in v soboto – 12 ur obveznega dela OIV/IND – nadomeščanje petka, 3.1. 2020.

Dijaki 3. letnika sodelujete ali v petek (oba termina) ali v soboto – 6 ur obveznega dela OIV/IND in 6 ur proste izbire ( obisk informativnega dne na fakultetah).Lahko pa sodelujete oba dneva – 3. letnik.

Nekateri boste sprejemali bodoče dijake pri vhodu in jih popeljali do določenih učilnic, drugi boste predstavljali posamezne dejavnosti (predmete) ali boste informatorji z učiteljem v razredu. Dijakom informatorjem in dijakom spremljevalcem bo podrobna navodila predstavila svetovalna delavka, drugi dijaki se o podrobnostih dogovorite z učiteljem, pri katerem boste sodelovali.

Za program Predšolska vzgoja bomo v stavbi A predstavili:

 • splošne informacije po razredih (razpored polnjenja učilnic),nato si skupine ogledajo še:
 • odlomke PDO (igrice),
 • predstavitev glasbe, instrumenta (klavir, kitara),
 • predstavitev praktičnega usposabljanja,
 • predstavitev likovnih dejavnosti,
 • predstavitev naravoslovja za otroka,
 • predstavitev matematike za otroka,
 • predstavitev projekta Erasmus+
 • povabili jih bomo na preizkušnjo posluha.

Razpored bo objavljen pravočasno.

Za programa Gimnazija in Umetniška gimnazija bomo v stavbi B predstavili:

 • najprej splošne informacije o šoli v 3. nadstropju, nato si po programu skupine ogledajo še:
 • v 2. nadstropje: tuji jeziki (nemščina, francoščina, španščina, ruščina); umetnostna zgodovina
 • v 1. nadstropje: naravoslovje, ITS;
 • v pritličju: družboslovje, ZPO, ZTDG
 • ob 10. 35 in ob 16. 35 (petek popoldne) bo predstavitev še v GPD (za smer gledališče in film) in v plesni dvorani (za plesno smer).

Razpored bo objavljen pravočasno.

 Malica bo v petek, od 8.00 do 11.00, in v soboto od 8. 00 do 10. 00 – za tiste, ki ste nanjo naročeni (malico, lunch pakete, boste prevzeli glede na vaše obveznosti pri informativnem dnevu, v restavraciji Slorest ali DDB). Za oba dneva se morate na malico prijaviti.

Zbor dijakov spremljevalcev in dijakov informatorjev je v petek dopoldne in v soboto, ob 7. 45 (pred zbornico A in/ali v knjižnici B –  se podpišete na seznam, prevzamete ovratni trak in logistiko poteka inf. dni) ter ob 14.00 (petek popoldne).

Dijaki, ki sodelujete na vsebinski predstavitvi z učiteljem informatorjem/mentorjem, pa se ob prihodu podpišete pri tem učitelju.

Sestanki z dijaki informatorji (dijaki, ki sodelujete z učiteljem pri splošnih informacijah)

 • stavba A: v sredo, 5.  2. 2020, ob 9.00, v A229
 • stavba B: v četrtek, 6. 2. 2020, ob 9.00, v B003

Sestanki z dijaki spremljevalci (dijaki, ki ste razporejeni na hodnikih, za spremstvo)

 • stavba A: v torek, 11. 2. 2020, ob 9.00 v PEF 230
 • stavba B: v sredo, 12. 2. 2020, ob 9.00 v B003

 

Dijaki, ki sodelujete z učiteljem/mentorjem pri vsebinski predstavitvi (npr. predstavitev PDO, PUD, NZO, Erasmus+, tuji jeziki, naravoslovje, družboslovje, ITS …) pa imate sestanek z učiteljem po dogovoru.

Dodatne informacije dobite pri Jani Hafner v A218, pri Petri Vignjevič K. v A220 in Klari Vrbnjak v B008.

Zapisala: Petra Vignjevič K.

 
Dostopnost