Okrožnice » Knjižnica v stavbi A

15.02.2019

Spoštovani dijaki, profesorji in ostali zaposleni!

S prihodnjim tednom odpira vrata knjižnica v A stavbi, na Kardeljevi ploščadi 16, hodnik v 2. nadstropju, desno od zbornice. V knjižnici se nahaja gradivo, ki je namenjeno predvsem programu predšolske vzgoje. Tu boste našli revije, otroške pravljice, pesmi, strokovno gradivo s področij psihologije, predšolske vzgoje in izobraževanja, ustvarjanja, risanja in še kaj. Gradivo te knjižnice je v COBISS+ v signaturi označeno s K16.

Knjižnica bo odprta dvakrat tedensko po dve uri in sicer:

Torek in četrtek 9:00 – 11:00

Za vse informacije in izposojo sem v tem času dosegljiva v kabinetu A224.

Vljudno vabljeni!

Jana Medvešček, knjižničarka

 
Dostopnost