Okrožnice » Matematično tekmovanje Kenguru

14.03.2018

V četrtek, 15. marca bo na šoli potekalo matematično tekmovanje.
Prijavljeni tekmujete v predavalnici B003 (gimnazijski programi)
oziroma v A229 in A231 (program predšolska vzgoja).

Potek tekmovanja:

13.30 do 15.00   Kenguru
15.00 do 15.10   odmor
15.10 do 15.55   odbirni del tekmovanja (samo za prijavljene!)

Na tekmovanju ni dovoljena uporaba kalkulatorjev, telefonov itd.

Prijavljeni dijaki, ki imate v času tekmovanja še pouk, lahko manjkate pri uri. Izjema je, če imate v tej uri napovedano ocenjevanje; v tem primeru se dogovorite z učiteljem, kaj lahko storite.

 
Dostopnost