Okrožnice » O K R O Ž N I C A ZA DIJAKE – INFORMATIVNI DAN 2024 (stavba B)

22.01.2024

Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki!

 

Približujejo se informativni dnevi na srednjih šolah (16. in 17. 2. 2024). Letošnji informativni dnevi bodo potekali v živo, torej bomo na šolo lahko sprejeli obiskovalce in jim predstavili kako poteka izobraževanje na SVŠGUGL. Pri izvedbi informativnega dne ste dijaki nepogrešljivi, saj skupaj z učitelji pomagate pri predstavitvah in ste pogosto tudi prvi stik, ki ga imajo osnovnošolci in njihovi starši z našo srednjo šolo. Pomembni ste tudi zato, ker prav vam osnovnošolci najbolj prisluhnejo. Glede na obiske v preteklih letih pričakujemo okoli 750 učencev in 400 staršev.

 

Informativni dnevi bodo letos v petek, 16. 2. ob 9. in 15. uri ter v soboto, 17. 2. ob 9. uri.

 

V stavbi A bo potekala predstavitev programa predšolska vzgoja, v stavbi B pa bo potekala predstavitev programov gimnazija in obeh smeri umetniške gimnazije.

 

Na informativnem dnevu sodelujete dijaki 1., 2. in 3. letnika.

Dijaki 1. in 2. letnika obvezno sodelujete v petek (dop. in pop.) in v soboto – 12 ur obveznega dela OIV/IND.

Dijaki 3. letnika sodelujete ali v petek (oba termina) ali v soboto – 6 ur obveznega dela OIV/IND (možnost za obisk informativnega dne na fakultetah). Lahko pa seveda sodelujete tudi oba dneva (in dobite 6 ur OIV/IND proste izbire).

 

Dijaki na informativnih dnevih lahko sodelujete v treh vlogah:

dijaki informatorji boste tisti dijaki, ki boste sodelovali z učiteljem v učilnici pri predstavitvi splošnih informacij in nato skupino spremljali do konca predstavitev;
dijaki spremljevalci boste tisti dijaki, ki boste sprejemali obiskovalce pri vhodu v stavbo in jih usmerjali do učilnic, se z njimi malo pogovorili. Včasih obiskovalci zamešajo stavbi in jih je potrebno pospremite do prave stavbe;
dijaki, ki boste sodelovali pri vsebinskih predstavitvah, pa boste tisti dijaki, ki boste aktivno sodelovali z učiteljem mentorjem pri posameznih vsebinskih predstavitev v učilnicah (npr. tuji jeziki, družboslovje, naravoslovje, ITS, produkcije …).

Dijakom informatorjem in dijakom spremljevalcem bo podrobna navodila predstavila svetovalna delavka, drugi dijaki se o podrobnostih dogovorite z učiteljem, pri katerem boste sodelovali.

Z nekaterimi učitelji ste se morda že dogovorili za sodelovanje, z drugimi se še boste. Vaše sodelovanje na informativnih dnevih bodo skupaj z vami nato preverile svetovalne delavke.

 

Za programa gimnazija in umetniška gimnazija bomo v stavbi B predstavili:

– splošne informacije o šoli, nato si po programu skupine ogledajo še:

– predstavitev tujih jezikov,

– predstavitev naravoslovja,

– predstavitev družboslovja

– predstavitev ekskurzij

– predstavitev ITS.

Predstavitev za obe smeri umetniške gimnazije bo vsebovala tudi predstavitev strokovnih predmetov in delavnic.

 

Letos bodo na hodniku v pritličju B stavbe tudi stojnice – infotočke.

 

Razpored bo objavljen pravočasno.

 

Malica bo v petek – za tiste, ki ste nanjo naročeni (malico, lunch pakete, boste prevzeli glede na vaše obveznosti pri informativnem dnevu, v restavraciji DDB). Na malico se morate prijaviti.

 

Zbor dijakov spremljevalcev in dijakov informatorjev je v petek dopoldne in v soboto:

STAVBA B: ob 7. 45 (petek in sobota) in ob 14.00 (petek) v knjižnici

Podpisali se boste na seznam, prevzeli ovratni trak in logistiko poteka inf. dni.

Dijaki, ki sodelujete na vsebinski predstavitvi z učiteljem informatorjem ali mentorjem, pa se ob prihodu podpišete pri tem učitelju.

 

Sestanki z dijaki informatorji (dijaki, ki sodelujete z učiteljem pri splošnih informacijah) in

sestanki z dijaki spremljevalci (dijaki, ki boste razporejeni na hodnikih, za spremstvo) bodo v začetku februarja (predvidoma 13. 2. 2024). O terminu vas bomo še obvestili.

 

Dijaki, ki sodelujete z učiteljem/mentorjem pri vsebinski predstavitvi (npr. npr. tuji jeziki, družboslovje, naravoslovje, ITS, produkcije …) pa imate sestanek z učiteljem po dogovoru.

 

Dodatne informacije dobite v svetovalni službi (stavba A 218 in stavba B 008) ter pri pomočnikih ravnateljice (stavba A 220, stavba B 034).

 

 

 
Dostopnost