Okrožnice » Okrožnica za dijake- Obisk SNG Drama- Razbiti vrč

13.02.2024

OGLED PREDSTAVE RAZBITI VRČ

Dragi dijaki 1 letnikov A,B,C,D,E, F, H in I, 2 letnikov A,B,C,D,E in H, 3.E in 3.H

V torek, 27.  februarja 2024, ob 11.00 uri, si boste v SNG Drama ogledali uprizoritev veseloigre RAZBITI VRČ Heinricha Von Kleista v režiji Vita Tauferja; dramsko besedilo z začetka 19. stoletja, a gre za zgodbo, ki je aktualna v vseh časih.

Začetek predstave je ob 11.00 uri. Predstava traja do 12.50 in nima odmora.

ZBOR DIJAKOV OB 10.40 PRED SNG DRAMO.

Pouk poteka po urniku prvi dve šolski uri. Po drugi šolski uri prevzamete lunch pakete. Po predstavi se vrnete k pouku od 7. šolske ure dalje.

VSTOPNICE BOSTE PREJELI NA DAN PREDSTAVE. Seznam učiteljev spremljevalcev je objavljen na spletni strani šole. Pri prevzemu vstopnice se boste podpisali na seznam.

Cena je 10,00 evrov, plačali boste s položnico.

Obisk gledališča (SNG Drama) šteje 3 ure OIV.

Spremljevalci:

1A Epih, Ž. Tavčar

1B Sgerm, Potočnik

1C Dragan, Gruden

1D Bertok, Drnovšek

1E Lipar, Osojnik

1F Confidenti, Hajnšek

1H Zupanec, Voje

1I Rusjan

2A Bobek, V. Tavčar

2B Lesjak, Virant

2C Kos, Korošec

2D Krajnc, Golob

2E Kopač, Oberstar

2H Posavec, Fajdiga

3E Marič, Šulc

3H Županič, Kladnik Majger

 
Dostopnost