Okrožnice » Vračilo gradiva v knjižnico – 4. letniki (gimnazija, umetniška gimnazija)

09.07.2014

Prosimo, da v ponedeljek 14. 7. 2014 vrnete vso gradivo, ki ste si ga izposodili iz šolske knjižnice ali iz učbeniškega sklada. Gradivo lahko vrnete na Kardeljevi ploščadi 16 (kjer je bila prej šolska knjižnica) med 9.30 in 13.30 uro.

 
Dostopnost