Okrožnice » Obvestilo dijakom

14.11.2013

Zaradi zagotavljanja dobrih medsebojnih odnosov, varnega počutja v šoli in uspešnega sodelovanja vseh v šolski stavbi ste vsi dijaki dolžni varovati svojo lastnino in lastnino drugih dijakov.  Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah in Šolska pravila s hišnim redom jasno določata dolžnosti in odgovornosti dijakov. Citiram nekaj določil:

  • Od vseh pričakujemo kulturno in spoštljivo vedenje; med seboj se pozdravljamo, kulturno se obnašamo v šoli, na prireditvah in ekskurzijah, skrbimo za red in čistočo ter urejenost šole in okolice.
  • Dijaki se lahko v času prostih ur zadržujejo v 1. nadstropju ali v knjižnici.
  • Dijaki ne posedajo po tleh, stopnicah in  hodnikih šole.

Nekateri dijaki se teh pravil ne držijo, zato vas ponovno opozarjam, da ste dolžni spoštovati Šolska pravila s hišnim redom in še posebej na določila:

Prepovedana je prisvojitev tuje lastnine, dolžni ste skrbeti za lastno varnost in varnost drugih in zlasti pri športni vzgoji vzeti denar in dragocenosti s seboj v telovadnico. Ne nosite in ne razkazujte denarja v šoli, predvsem pa uporabljajte garderobne omarice. Te so namenjene tudi shranjevanju tople jesenske in zimske garderobe, ki jo je nesmiselno prenašati po šoli.

Prosim tudi, da ne puščate torb in druge opreme na tleh in klopeh pred vhodom v restavracijo. Ker ta oprema moti dostop do restavracije, se bo od prihodnjega tedna odstranjevala. Vsaka kršitev bo kaznovana v skladu s šolskimi pravili.

 
Dostopnost