Okrožnice » Obvestilo o omejitvi in postopku vpisa v redni Poklicni tečaj (za mladino)

22.09.2016

Prijavljenim kandidatom v redni Poklicni tečaj

 

V redni Poklicni tečaj – program Predšolska vzgoja se je za šolsko leto 2016/17 na razpisanih 34 mest prijavilo 40 kandidatov. Svet šole je sprejel sklep o omejitvi vpisa, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pa soglaša s tem sklepom.

 

Merila za izbiro kandidatov ob omejitvi vpisa so:

  1. pri kandidatih, ki so zaključili 4. letnik gimnazije ali programa srednjega strok. izobraževanja: seštevek zaključnih ocen in 4. letnika iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika ter oceni splošnega učnega uspeha;
  2. pri kandidatih, ki so zaključili 2. letnik programa poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI):

seštevek zaključnih ocen 1. in 2. letnika iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika ter oceni splošnega učnega uspeha.

Če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, pridobljenih iz ocen splošnega učnega uspeha in zaključnih ocen prvega tujega jezika v zadnjih dveh letih srednje šole.

 

Na podlagi navedenih meril smo izvedli izbirni postopek (na spodnji meji se je razvrstilo 7 kandidatov z istim številom točk). Spodnja meja za vpis je 19 točk.

Seznam sprejetih kandidatov, ki so dosegli dovolj točk, je objavljen na oglasni deski pred sobo 218 v 2. nadstropju šole (Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana).

Sprejeti kandidati bodo za vpis morali predložiti (na vpogled):

  • originalni spričevali in 4. letnika gimnazije ali programa srednjega strok. izobraževanja,
  • kandidati, ki so končali poklicno-tehn. izobraževanje (PTI) pa originalni spričevali in 2. letnika PTI.

 

Vpis sprejetih kandidatov bo v ponedeljek, 26. 09. 2016, v sobi 218 (2. nadstr.), po naslednjem razporedu:

  •  kandidati s priimkom na črke:  A do vključno G ………… . od 8.30 do 9.30,
  • kandidati s priimkom na črke: H do vključno O ….……….. od 9.30 do 10.30,
  • kandidati s priimkom na črke: P do vključno Ž ….……….. od 10.30 do 11.15.

Sprejeti kandidati, ki bodo z originalnimi spričevali dokazali, da so dosegli dovolj točk, bodo vpisani. Prejeli bodo predmetnik in urnik. Prilagamo tudi dopis o praktičnem usposabljanju v vrtcu. Začetek pouka bo v ponedeljek, 3. 10. 2016.

Vsi, ki ste dosegli premalo točk in niste sprejeti v redni poklicni tečaj, imate še do 26. 9. 2016  možnost vpisa v poklicni tečaj Predšolska vzgoja v okviru izobraževanja odraslih na naši šoli.

Več informacij si lahko preberete na šolski spletni strani: https://www.svsgugl.si/izobrazevanje-odraslih/predsolska-vzgoja-poklicni-tecaj/

 

Lep pozdrav.

Jana Hafner in Cvetka Novak,  svetovalna služba

Alojz Pluško, ravnatelj

 
Dostopnost