Okrožnice » Obvestilo o vpisu v 1. letnik (programi predšolska vzgoja in obe smeri umetniške gimnazije) in omejitvi vpisa (program gimnazija)

30.05.2024

OBVESTILO O POTEKU VPISA (programi predšolska vzgoja, obe smeri umetniške gimnazije) TER O OMEJITVI VPISA (program gimnazija)

 

Spoštovane učenke, spoštovani  učenci, spoštovani starši!

 

Sporočamo vam, da za vpis v 1. letnik programov predšolska vzgoja, umetniška gimnazija – smer gledališče in film ter umetniška gimnazija – smer sodobni ples, v šolskem letu 2024/2025, ni predvidene omejitve vpisa.

Prijavljeni kandidati se boste lahko vpisali, če boste predložili dokazilo o končani osnovni šoli (spričevalo 9. razreda). Predložitev dokazila in vpis bosta potekala v mesecu juniju, po razporedu, ki bo napisan v dopisu, ki ga boste prejeli po fizični pošti.

Dokazila in priloge lahko prinesejo starši sami, lahko pa jih samostojno prinesejo tudi učenci (v tem primeru morajo biti ustrezno izpolnjene in s strani staršev podpisane vse priloge in ostali dokumenti).

V izogib gneči vas prosimo, da upoštevate razpored, ki bo zapisan.

Dodatne informacije o vpisu lahko dobite v šolski svetovalni službi:

– program predšolska vzgoja:

Jana Hafner in Simona Kogelnik Ekar (tel.: 015651739; jana.hafner@svsgugl.si, simona.kogelnik@svsgugl.si)

– obe smeri umetniške gimnazije:

Bernarda Nemec (tel.: 015651731; bernarda.nemec@svsgugl.si) in Vita Ornik (tel.: 015651731; vita.ornik@svsgugl.si).

 

Za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2024/2025 v program gimnazija pa je prijavljenih 30 kandidatov (28 razpisanih mest). Svet šole je predlagal omejitev vpisa in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje  je dalo soglasje k omejitvi vpisa v 1. letnik.

Prijavljeni kandidati boste po predložitvi dokazil za vpis sodelovali v izbirnem postopku. Predložitev dokazil in vpis bosta potekala v mesecu juniju, točen razpored bo zapisan v dopisu, ki ga boste prejeli po fizični pošti.

Dokazila za sodelovanje v izbirnem postopku so:

  • originalna spričevala 7., 8. in 9. razreda osnovne šole in rezultati NPZ (prinesete s seboj na vpogled) in fotokopija spričevala 9. razreda (prinesete s seboj in hranimo v šoli);
  • izpolnjen obrazec za zapis in seštevek šolskih ocen (hranimo v šoli).

Dokazila in priloge lahko prinesejo starši sami, lahko pa jih samostojno prinesejo tudi učenci (v tem primeru morajo biti ustrezno izpolnjene in s strani staršev podpisane vse priloge in ostali dokumenti).

Izbirni postopek

V izbirnem postopku lahko sodelujejo le kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje. Pri izbiri kandidatov bomo upoštevali naslednja merila: zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Skupaj lahko kandidat pridobi največ 175 točk.

Če se v 1. ali 2. krogu izbirnega postopka na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

V prvem krogu izbirnega postopka bomo po navedenih merilih izbrali kandidate za 90 % razpisanih mest. Kandidati, ki v prvem krogu izbirnega postopka ne bodo sprejeti, bodo sodelovali v drugem krogu izbirnega postopka.

 

Rezultati prvega kroga izbirnega postopka: objava spodnje meje za vpis bo v petek, 21. 6. 2024, ob 10.00. Spodnjo mejo (najnižje točke, ki kandidatom omogočajo sprejetje in vpis v program gimnazija) bomo objavili na spletni strani šoli (www.svsgugl.si) ter prijavljenim kandidatom sporočili po elektronski pošti.

Sprejeti kandidati bodo na domači naslov po 21. 6. 2024 prejeli sklep o sprejemu, potrdilo o vpisu ter obvestilo o začetku pouka.

 

Drugi krog izbirnega postopka

Kandidati, ki 21. 6. 2024 ne bodo sprejeti, bodo v petek, 21. 6. 2024, ob 10.00 osebno prišli na šolo (Kardeljeva ploščad 28a, 1000 Ljubljana) in bodo seznanjeni s postopkom drugega kroga izbirnega postopka in prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali v 2. krogu izbirnega postopka. Prejeli bodo tudi poseben obrazec za rangiranje, na katerega bodo po prednostnem redu navedli (rangirali) do 10 šol oziroma programov, v katere bi se želeli vpisati. Lahko bodo ponovno navedli program gimnazija na naši šoli. Odločali se bodo lahko le na podlagi seznama šol (oz. programov), ki ga bodo dobili skupaj z obrazcem. Na seznamu bodo srednje šole, ki so vpis v določen program omejile in so pustile 10 % prostih mest za drugi krog, ter šole, ki bodo imele še prosta mesta.

Izpolnjen in podpisan obrazec za rangiranje (poleg podpisa učenca mora biti tudi podpis staršev ali skrbnikov) bodo učenci oddali na naši šoli še isti dan –  21. 6. 2024 (uradno je do 26…., so še prazniki, pa malo jih je…..)- v sobi 008 – po predhodnem razporedu.

 

Objava rezultatov drugega kroga bo v torek 2. 7. 2024 na naši šoli (Kardeljeva ploščad 28a, 1000 Ljubljana). Učenci, ki se bodo v drugem krogu uvrstili na našo šolo, se bodo takrat vpisali (prejeli sklep o sprejemu, potrdilo o vpisu in drugo).

Tisti, ki se bodo v drugem krogu uvrstili na drugo srednjo šolo, bodo še istega dne ob 11. uri pri nas dvignili svojo prijavo in jo odnesli na srednjo šolo, na katero so se uvrstili, in se tam vpisali (vpis mogoč do 3. 7. 2024).

Dodatne informacije o vpisu lahko dobite v šolski svetovalni službi:

– program gimnazija:

Bernarda Nemec (tel.: 015651731; bernarda.nemec@svsgugl.si) in Vita Ornik (tel.: 015651731; vita.ornik@svsgugl.si).

 
Dostopnost