Okrožnice » Obvestilo za dijake 4. letnika – pouk in priprave na maturo

15.05.2020

Spoštovani dijaki 4. letnika,

od 18. do 22. maja 2020 poteka pouk po urniku v učilnicah, kot so zapisane v EA. Od 25. do 29. maja 2020 potekajo le maturitetni predmeti.

Časovnica ur je enaka in kot vedno.  Glavni odmor je od 10. 25 do 11.00 (vse 3. šolske ure se začnejo ob 9. 40).

Vse ure (razen izbirni maturitetni predmeti v UMG, GIM, PV) potekajo v isti učilnici – matična učilnica:

4A – A336

4B – 048

4C – A229

4D – A212

4E – B302

4F – B002

4G – B202

4H – B006

Učilnice, kjer potekajo izbirni maturitetni predmeti (gimnazija) so zapisane v EA za oba tedna, od 18. do 29. maja 2020.

Izjave NIJZ dijaki oddajo razredniku, ki vodi evidenco. Prosim, da nujno preberete dopolnitev k Hišnemu redu v izrednih razmerah in ga strogo upoštevate – objavljen tudi v okrožnici.

Petra Vignjevič K.

 
Dostopnost