Okrožnice » Obvestilo za dijake nižjih letnikov (1., 2. 3. letnik)

15.05.2020

Spoštovani dijaki 1., 2. in 3. letnika,

pouk še vedno poteka na daljavo.

V izrednih razmerah (dodatna učna pomoč, dijak brez tehnične podpore) lahko učitelj pozove dijaka na šolo (ocenjevanje, pogovor). Ta dijak mora oddati, v elektronski obliki, izjavo NIJZ, ki jo prejme s strani učitelja ali razrednika po e-pošti in jo pošlje v elektronski obliki, izpolnjeno in podpisano s strani staršev, učitelju ali razredniku.

Prebrati morate tudi dopolnitev k Hišnemu redu SVŠGUGL v izrednih razmerah, ki je objavljen na spletni strani pod okrožnice.

 

 

 
Dostopnost