Okrožnice » Obvestilo za športni dan, 13. 2. 2015

20.01.2015

Razredi: 1 A,  1 B,  1C,  1 D,  1E,  1 F,  2B,  2F

Razpored aktivnosti

Smučanje v Kranjski gori (22 EUR) (odvisno od števila prijav) – kraj: Kranjska gora

Sankanje in pohod Martuljek – Kranjska gora – Planica (18 EUR) (odvisno od števila prijav) – organizator in lokacija: Julijana turizem, Martuljek; Martuljek – Kranjska gora – Planica

Športne aktivnosti (velika prožna ponjava, borilne igre, funkcionalna vadba, skoki v peno, TRX trakovi,…) (9 EUR) – organizator in lokacija: GIB, Drenikova 32, 1000 Ljubljana

Pohod po PST (Brezplačno), smer pohoda sta odvisna od vremenskih razmer, pohod bo ne glede na vremenske pogoje

Vse dejavnosti trajajo najmanj 180 minut. Prijave je potrebno oddati v kabinet športne vzgoje do četrtka, 22.01.2015 do 10:00.

V primeru prevelikega števila prijav na posamezno aktivnost, bomo upoštevali vrstni red.
Tisti, ki ne bodo oddali prijave pravočasno, bodo razporejeni na pohod po PST.

Na vseh aktivnostih je obvezna športna oprema.
Za pohod PRIPOROČAMO KAPE IN ROKAVICE, TER ZIMSKO OBUTEV!!!!.
Odjava od športnega dneva je mogoča najmanj 3 dni pred pričetkom!

NA SEZNAME SE PODPIŠITE ČITLJIVO!

Športni pedagogi

 
Dostopnost