Okrožnice » OKROŽNICA za dijake 4. letnika

05.02.2015

Izšel je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2015/2016, ki je na voljo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Pred pisanjem prijave za vpis si razpis za vpis temeljito preberite!

Prvi prijavni rok traja od 5. februarja do 5. marca 2015. Po 5. marcu 2015 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ, kjer so objavljena tudi navodila za izpolnjevanje prijave in druge pomembne informacije.

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo za vpis, in sicer, če se prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 5. marca 2015.

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti do 5. marca 2015 pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 5. marca 2015 na naslov, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis.

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.
Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo, pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem postopku, kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske programe, za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala.

Informativni dan
Vsi visokošolski zavodi bodo organizirali informativni dan:
− v petek, 13. februarja 2015,ob 10. in 15. uri,
− v soboto, 14. februarja 2015,ob 10. uri,
razen če je pri posameznem visokošolskem zavodu v razpisu določeno drugače. Nekateri visokošolski zavodi bodo organizirali več informativnih dni, pa tudi individualne informativne pogovore. Informacije o tem bodo kandidati dobili na prvem informativnem dnevu oziroma na spletnih straneh visokošolskega zavoda.

Dodatne informacije lahko dobite v šolski svetovalni službi: pri Cvetka Novak, v 226 in Jani Hafner, v 218.

 
Dostopnost